Νέα

Αγωνιστές απ'το Κλωνί στην Επανάσταση τού 1821

2020-03-25 19:26

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'το Κλωνί στην Επανάσταση τού 1821

Βολούνης Νικόλαος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284. Κ 45

Γαρουφαλής Νικόλαος, στρατιώτης. Ελαβε οιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, κ. 22

Γκιόκας Χρήστος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Καραγιάννης Κώστας, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Καραγιαννόπουλος Γεώργιος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.120

Αίτηση ανταμοιβής 29 Mαίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 1 Νοεμ-

βρίου 1846. Παραπονέθηκε ότι ούτε βαθμός του δόθηκε ούτε γη.

Μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Καρπενησίου, Διστόμου, Αράχωβας, Αετού,

Αθήνας και πολιορκίας Μεσολογγίου. Το 1865 είχε ηλικία 64 ετών.

'Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 276. Κ. 35

Καραγιαννόπουλος Δημήτριος, υπαξιωματικός γ' τάξεως Α.Π.Μ.Υ. 8.074

Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδας, Καρπενησίου,

Κλωνίου, Αγά, Προφήτη Ηλία και πολιορκίας του Μεσολογγίου.

Κλωνιάτης Ζάχος, στρατιώτης Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 250, Κ. 22

Κοκούκης Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Κοκούλης Νικόλαος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Κουβαράς Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Λιουρπάς Αθανάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Μαγουλάς Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Μιντζέλης Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Μπενίσης Νικόλαος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.733

Αίτηση ανταμοιβής 27 Μαίου 1865. 

Πιστοποιητικό Ν. Κοντογιάννη από δυο μήνες προτύτερα.

Ξεκίνησε στην Επανάσταση υπό τις οδηγίες του Μ. Κοντογιάννη κι έλαβε μέρος

σε διάφορες μάχες, που δεν κατονομάστηκαν συγκεκριμένα. Μετά ακολούθησε

τον Καραϊσκάκη κι έλαβε μέρος στις μάχες της Αθήνας, όπου και αιχμαλωτίστηκε.

Μπλούνης Νικόλαος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Παπαγεωργίου Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Παπαδόπουλος Αναγνώστης, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 286, Κ. 56

Παπανικολάου Αναγνώστης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 250, Κ. 22

Παπανικολάου Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο, φ. 250, Κ. 22

Ποντίκης Δημήτριος, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σοφιανόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Σταυρόπουλος Σπύρος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Στεργίου Γρηγόριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Φαρμάκης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Φαρμάκης Χρήστος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22


 

Αγωνιστές απ'την Σπερχειάδα στην Επανάσταση τού 1821

2020-03-25 19:09

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'την Σπερχειάδα (Αγά) στην Επανάσταση τού 1821

 

Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822. βασιλικών, Καλιακούδας, Μεσολογγίου από

μέσα, Πέτρας κ.ά. 'Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174. Κ.7.

Αναστασίου Γιαννακός, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.286, Κ.32.

Αποστόλου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22.

Ασημακόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Αίτηση 17 Δεκεμβρίου 1841. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 10 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης. Καρπενησίου και Καλιακούδας. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ 134 και Φ. 174, Κ. 7

Βαθιάς ή Βαφιάς Αθανάσιος, υπαξιωμ. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ 277, Κ.17

Βασιλείου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250. Κ. 22

Βασιλείου Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286. Κ. 32

Βελής Θεοδωρής, στρατιώτης Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821. Αετού, Καγκελιών, Καλιακούδας. Μεσολογγίου από τους

μέσα κ.ά. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ.7

Βλαχίδης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250. Κ.22

Γεωργίου Νάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280. Κ.39

Γκουζούμας Δημήτριος του Γεωργίου, υπαξιωματικός. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη, Ιανουαρίου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Αετού, Καλιακούδας, Γιαννιτσούς και Άμπλιανης. Έλαβε

χάλκινο αριστείο ως κάτοικος Χαλίλης. Φ 261 και Φ. 280, Κ.39

Δημητρίου Γεώργιος ή Γεωργαντάς, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.157

Αίτηση 10 Σεπτεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 5 Αυγούστου

1841.' Ηταν αγράμματος και είχε το επάγγελμα του σταυροποιού Υπό τους ίδιους,

έλαβε μέρος στις μάχες:

Υπάτης 1821 (κατά Καρασμάνογλου κ.ά.) και Αετού, κατά Αμπάζ πασά και Τελεχά

Φέξου (Ντελή Χαβέζου)· Βασιλικών της Φοντάνας, κατά Μπαϊράμ πασά

Καλλιακούδας, όπου τραυματίστηκε στο δεξιό χέρι, και Μεσολογγίου-

Μετά το

1827 υπηρέτησε υπό άλλους οπλαρχηγούς ως το τέλος της Επαναστάσεως.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 80, Φ. 134 και Φ. 288. Κ. 61.

Δημητρίου Ευστάθιος του Κίτζου, στρατιώτης. Αίτηση 15 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλιακούδας και Μεσολογγίου, από τους μέσα,

υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς. Φ. 254

Δημητρίου ή Σουλομήτρος Νικόλαος, υπαξιωμ. γ τάξεως. Α.Π.ΜΎ. 5.359.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Ιανουαρ. 1844.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού και Μεσολογγίου. Γεννήθηκε

το έτος 1804.

Ζαγκανάς Δημήτριος του Γεωργίου, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ. 286, Κ.32

Καπρίτζας Κων/νος, στρατιώτης, από το Σύντεκνο Βάλτου. Α.Π.Μ.Σ 8.088

Καπρίτζας Νικόλαος του Κων., υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 8.090

Αίτηση 16 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό των Μ και Ευ. Κοντογιάννη. 10

Δεκεμβρίου 1841,

Μάχες. Κρεμμυδιού, υπό τον Καραϊσκάκη' Μεσολογγίου, όπου κατά την ηρωική

έξοδο πιάστηκε αιχμάλωτος, κ.ά. Φ.134

Καπρίτζας Σπύρος του Κων/νου, υπαξιωμ. γ’ τάξεως. Α Π.Μ,Υ. 8.089

Καπρίτζας Χρήστος του Κων/νου, αξιωματικός. Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ.

288. Κ. 61

Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος. Αίτηση 15 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό των

Μ. και Ν Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλιακούδας, Μεσολογγίου από μέσα κ.ά.

Καραγκούνης Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο Φ. 286, Κ. 32

Καρυώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό των Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 12 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822. Καλιακούδας και Μεσολογγίου από μέσα.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 134 και Φ, 174. Κ. 7

Κατσαμπέκης Ευαγγέλης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 250. Κ.22

Κόντης Κων/νος, στρατιώτης. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καρπενησιού. Καλιακούδας.

Καρβασαρά και Μεσολογγίου από μέσα, Έλαβε σιδηρένιο αριστείο φ 174, Κ 7

Κοντογιάννης Γεώργιος του Κων/νου, αξιωματικός β' τάξεως. Α.Ν.Μ.Υ. 2 199

Κοντογιάννης Ιωάννης του Μ., αξιωματικός, Α.Μ.Α. 656. Υπηρέτησε σ’ όλο

τον αγώνα υπό τις οδηγίες του πατέρα του. Έμενε στην Υπάτη.

Κωνσταντίνου Χρήστος, υπαξιωματικός α τάξεως. Α.Π.Μ Υ. 5.227.

Αίτηση για ανταμοιβή 1 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με

ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Διποτάμων, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας και

Μεσολογγίου, όπου τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Κατά την έξοδο αιχμαλω

τίστηκε κι ελευθερώθηκε το 1828. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ.59

Λαμπράκης Αθανάσιος, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ.37

Μαγκλάρας Γιάννης, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 4.242. Αίτηση δεν υπάρχει. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 29 Ιανουάριου 1844. Ετών 42.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού και Μεσολογγίου

από μέσα, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς.

Μάνδρας Νάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ.47

Μάντσας Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Ο Αθαν. Μαντζέφλος από το Γυφτοχώρι, Φ.17, Κ.1, πιθανό να είναι το ίδιο πρό-

σωπο.

Μιλάκις Σπύρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ.288, Κ.62

Μουστροβίτης Νικόλαος, στρατιώτης. Αίτηση 13 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιη

τικό Μ. και Ευ. Κοντογιάνη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καρπενησίου, Καλιακούδας. Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απέξω.

Διέθεσε 200 αιγοπρόβατα για τη συντήρηση του στρατού.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ.7

Μπενίσης Κώστας του Ιω., υπαξιωματικός. Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποι-

ητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απέξω. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 282. Κ.42

Μπεχλιβάνης Νάκος του Γεωργίου. Αίτηση κοινή με τον Νικολό Σουλομήτρο 10

Ιανουάριου 1844 Πιστοποιητικό Μ και Ν. Κοντογιάννη Ιανουαρίου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών. Καλιακούδας. Κρεμμυδιού και

Μεσολογγίου. Φ.243

Μπούγιας Χριστόδουλος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22

Μπρόνης Μήτρος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ.284. Κ.48

Νικολάου Παπαθανάσιος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ.37.

Πιθανό να ήταν αυτός που κατοικούσε στο Γαρδίκι.

Παλιούρας Αναστάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.26

Πανδρεμένος Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.250, Κ.22

Παπαδημητρίου Παναγιώτης, υπαξιωματικός. Αίτηση 15 Φεβρουάριου 1844. Πι

στοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Φεβρουάριου 1844. Ετών 42. Υπηρέτησε

υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς.

Μάχες; Καλιακούδας, Κρεμμυδιού Μεσολογγίου κ.ά. Φ.266

Παπαιωάνου Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 250. Κ. 20

Παπακωνσταντής Λουκάς. Αίτηση κοινή με τους Γιάννη Μαγκλάρα και Γκου

ζούμα Δημήτριο 1 Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Φε-

βρουάριου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών. Καλιακούδας. Κρεμμυδιού. Πέντε

Ορίων, πολιορκίας του Μεσολογγίου κ. ά.

Σαπνάς Δημήτριος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.271

Σμοκοβίτης Καραίσκος, στρατιώτης. Έλαβε, σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22

Σμοκοβίτης Μήτσος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Στρωματιάς Αλέξης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ.47. Με

το ίδιο όνομα δηλώθηκε αγωνιστής και στην Τσούκα. Αλλά θα είναι το ίδιο πρό-

σωπο. Φ. 292, Κ. 25

Τζάμης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιλιφώνης Αθανάσιος του Δημ., υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.485

Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846 και 3 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 1 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης. Αετού, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Μεσολογγίου κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιλιφώνης Δημήτριος, Αίτηση 2 Σεπτεμβρίου 1839. Ετών 30. Γέννημα και

θρέμμα Αγά.

Τζιρακλής Λαμπράκης, στρατιώτης. Κατάσταση του υπουργείου στρατιωτικών

της 5 Νοεμβρίου 1842. Φ- 170, Κ. 5

Τζοβελέκος Δήμος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.060.

Τραγουδάρας Γεώργιος, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Τσιούμης Γεώργιος, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο αριστείο. Φ. 277. Κ.17

Τσώνης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Φλώρος Αναστάσιος του Νικολάου, στρατιώτης. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης, 1821 και 1822, Κεφαλοβρύσου. Καλιακούδας. Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απ' έξω. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 174, Κ.7

Φλώρος Δημήτριος του Νικολάου, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ

282, Κ.42.

Χοστέβας Πέτρος, υπαξ. γ τάξεως, από την Ηπειρο. Α.Π.Μ.Υ. 8.076 Αίτησή

του για ανταμοιβή 10 Νοεμβρίου 1846 και αίτηση της θυγατέρας του Αγγελικής,

συζύγου Αναστασίου Γκίκα, 28 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8

Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: 1. Υπ’ αυτούς: Υπάτης 1821 και 1822. Καλιακούδας, Κρεμμυδιού.

Νεοκάστρου, Τροιζονιών, Ρίβιου, Ρίγανης. Πετροχωριού. 2. Υπό τον Ευ. Κοντο-

γιάννη και με αρχηγό τον Καραϊσκάκη: Μεσολογγίου και Αθήνας.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 250, Κ.20

Χριστόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26 

Το μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα για την 25η Μαρτίου

2020-03-25 14:20

Ο Σταϊκούρας πανηγυρίζει για το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει από τους φόρους των πολιτών

“Ο φετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου, ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, βρίσκει τη χώρα μας, όπως και όλο τον πλανήτη, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.Σε αυτή την ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία, έχουμε χρέος όλοι μας, μακριά από διχασμούς και αντιθέσεις, να επιδείξουμε ατομική ευθύνη, συλλογική συνείδηση, αλληλεγγύη και σωφροσύνη, ώστε να ξεπεράσουμε την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με το μικρότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος.
Η μακρά ιστορία μας, δείχνει το δρόμο.
Αποτίουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821 που θυσιάστηκαν για την Απελευθέρωση της Πατρίδας μας, και οι οποίοι μας θυμίζουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, για τη σημερινή εθνική και θρησκευτική γιορτή!”

Μήνυμα του Βουλευτή ΝΔ Φθιώτιδας Θέμη Χειμάρα για την 25η Μαρτίου

2020-03-25 14:10

"Η 25η Μαρτίου είναι Εθνικής υπερηφάνειας.

Πριν 199 χρόνια, στις 25 Μαρτίου 1821, ξεκίνησε ο μεγάλος αγώνας του Έθνους για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία.

Ταυτόχρονα, είναι ημέρα χαράς και ελπίδας, μήνυμα που μας φέρνει ο Εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η ημέρα μας υπενθυμίζει όμως, πως είναι ευθύνη όλων μας να διατηρήσουμε αναλλοίωτες και να μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας, τις αξίες των προγόνων μας, με πίστη στις αρχές της ενότητας και της ομοψυχίας.

Σήμερα, σε μία πρωτόγνωρη, όσο και δύσκολη, χρονική περίοδο που ολόκληρη η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από την υγειονομική κρίση, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καλούνται να κάνουν ξανά, μία ακόμη αναγκαία υπέρβαση για το καλό της πατρίδας και της κοινωνίας.

Σήμερα, η σκέψη και η καρδιά μας βρίσκεται δίπλα σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος: στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα σώματα ασφαλείας και τους στρατιωτικούς στον Έβρο, σε όσους εξακολουθούν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία.

Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, και η Ελλάδα να βγει για μία ακόμη φορά νικήτρια και στη μάχη κατά της πανδημίας!
Χρόνια πολλά!"

 

Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φθιώτιδας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

2020-03-25 13:57

Ε λ λ ά δ α Ψ η λ ά

Όλοι Μαζί μπορούμε

Καλημέρα και χρόνια πολλά (Αλήθεια, πόσο πιο γλυκά σήμερα ακούγονται αυτές οι δυο ευχές, που είχαν καταντήσει κοινότυπες, συνηθισμένες..)
Αυτή τη μέρα συνηθίζεται από τα δημόσια πρόσωπα να γράφουμε ή να εκφωνούμε πανηγυρικά διαγγέλματα..
Οι στιγμές όμως, σκορπίζουν στους πέντε ανέμους πολλές από τις συνήθειες..
Σε αυτή την παγκόσμια περιπέτεια, η μικρή Ελλάδα, ακόμα μια φορά κάνει τη διαφορά!
Τα εκατομμύρια των ατομικών μας ευθυνών και συμπεριφορών, σχεδόν απόλυτα προσαρμοσμένες στο ύψος και στη σημαντικότητα των περιστάσεων, θωρακίζουν και ατσαλώνουν το συλλογικό μας "Είναι". Άλλωστε, ιστορικά αυτό πάντα πράττουν οι έλληνες της κάθε αντίστοιχης εποχής.
Κι αυτή την κρίση, Όλοι Μαζί θα την ξεπεράσουμε!!
Και τότε, αφού το "έλεος" και ο "φόβος" (έχοντας ακονίσει τη διάνοιά μας) αποχωρήσουν, θ αφήσουν τη θέση τους στην "κάθαρση".
Αρκεί να μην έχουμε ξεχάσει τη βιωματική γνώση ετούτων των ημερών.
Να θυμόμαστε ότι όταν έπρεπε, καθολικά πειθαρχήσαμε σε μέτρα καταρχήν δυσάρεστα, αλλά αναγκαία και φέραμε αποτέλεσμα. Ότι αφουγκραστήκαμε και εκτελέσαμε την εθνική στρατηγική χωρίς εμμονές, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς σκοπιμότητες. Χωρίς τα "ανόητα" πάθη που κατατρέχουν τη φυλή μας και δεν την αφήνουν ν ανοίξει τα φτερά της.
Ότι σταθήκαμε αλληλέγγυοι σε συνανθρώπους μας της διπλανής πόρτας, που σε πολλούς, ίσως και να μη λέγαμε καλημέρα μέχρι τότε.
Ότι ξυπνάγαμε με μια λαχτάρα να τηλεφωνήσουμε στους ηλικιωμένους γονείς μας να δούμε πώς είναι;
Ότι ανακαλύψαμε ξανά την οικογενειακή κοινωνικότητα.
Ότι επιθυμήσαμε ως Χριστιανοί τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα της Θείας Λειτουργίας.
Ότι στους ερημωμένους δρόμους ξανακούστηκαν πουλιά να κελαηδούν.
Και άλλα πολλά, που οι μεγαλύτεροι τα είχαμε ξεχάσει και οι νεότεροι τα γνώρισαν τώρα για πρώτη φορά.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας εύχομαι χρόνια πολλά.
Να συνεχίσουμε έτσι, Όλες & Όλοι Μαζί.
Η μπόρα θα περάσει. Και τότε, οπλισμένοι με όσα στην κρίση αποκτήσαμε, πάλι Όλοι Μαζί θα σηκώσουμε ξανά την Ελλάδα μας Ψηλά ❤

 

Ηλίας Κυρμανίδης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φθιώτιδας

Κορωνοϊός: Η Κίνα ενέκρινε φάρμακο ως θεραπευτική αγωγή -Έχει παραγγείλει και η Ελλάδα

2020-03-25 13:50

Ελπιδοφόρα νέα στη «μάχη» για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων της Κίνας, ενέκρινε ως αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή κατά του κοροναϊού, το αντιικό φάρμακο Favipiravir, που παράγεται στην Ιαπωνία με την εμπορική ονομασία «Avigan».

Το συγκεκριμένο φάρμακo πέρασε επιτυχώς τις εργαστηριακές δοκιμές καθώς και τις πρόσφατες κλινικές δοκιμές ενώ είχε δοκιμαστεί ως πειραματικό φάρμακο σε 340 βαριές περιπτώσεις ασθενών στην Ουχάν, την Σενζέν και την Σαγκάη.

Όπως είχε δημοσιεύσει το emea.gr, Κινέζοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει επισήμως σε συνέντευξη Τύπου πως το φάρμακο αυτό που είχε εγκριθεί στην Ιαπωνία το 2014, ως φάρμακο κατά της γρίπης, αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό στην θεραπευτική αγωγή ασθενών του κορωνοϊού, σε νοσοκομεία της Κίνας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας της Κίνας, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν πως «εμποδίζει την εξάπλωση του COVID-19 στον ανθρώπινο οργανισμό και σταματάει την καταστροφική δράση του ιού με την χορήγησή του».

Τα Κινεζικά τηλεοπτικά δίκτυα, αναφέρουν ότι οι έρευνες των αρμόδιων υπουργείων της Κίνας, ειδικά στην περιοχή Σενζέν έδειξαν ότι οι ασθενείς που το έλαβαν κατά την νοσηλεία τους βρέθηκαν αρνητική στο τεστ ανίχνευσης του κοροναϊού, κατά μέσο όρο μετά από 4 ημέρες ενώ αντιθέτως οι ασθενείς που δεν το έλαβαν πήραν εξιτήριο – κατά μέσο όρο- σε 11 ημέρες.

Οι ίδιες έρευνες έδειξαν επίσης πως «οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο έδειξαν βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων τους σε ποσοστό 91% ενώ όσοι έλαβαν άλλες θεραπείες είχαν βελτίωση κατά 62% σύμφωνα με ευρήματα σε ακτινογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες» σε διάφορα νοσοκομεία της Κίνας.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Κίνας για την έγκριση κυκλοφορίας του φαρμάκου πιθανολογείται ότι έχει το γεγονός πως η πατέντα της φαρμακευτικής ουσίας του στην Ιαπωνία έληξε τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν υπάρχει καμία προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων.

Το ίδιο φάρμακο έχει χρησιμοποιηθεί ως αγωγή για τους ασθενείς από τον ιό Ζίκα στην Βραζιλία ενώ το 2016 είχε δημοσιευτεί μια επιστημονική μελέτη Αφρικανών και Ευρωπαίων επιστημόνων για την αποτελεσματικότητα του σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών του Έμπολα.

Έχει παραγγείλει και η Ελλάδα

Σε πρόσφατη ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα έχει κάνει παραγγελία ενός φαρμάκου που μπορεί να μας δώσει ελπίδα. «Έχουμε κάνει παραγγελία και έχουμε εξασφαλίσει στοκ από το φάρμακο, ώστε να είναι διαθέσιμο στην περίπτωση που το χρειαστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας αναφερόταν στο Avigan που έχει αναπτυχθεί από την Ιαπωνική εταιρία ομίλου Fujifilm.

Αυτό που κάνει το φάρμακο δραστικό είναι η φαβιπιραβίρη, η οποία δρα ως αναστολέας της πολυμεράσης πολλών RNA ιών.

Οι εκτιμήσεις των γιατρών αναφέρουν ότι εμποδίζει την αναπαραγωγή του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό, κάτι που σημαίνει ότι μειώνει και τη μεταδοτικότητα της νόσου. Το φάρμακο χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό από τον Φεβρουάριο.

Μήνυμα Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης Γ.Χαντζή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

2020-03-25 11:18

Μήνυμα Δημάρχου Γεωργίου Ε. Χαντζή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

 

Υποκλινόμαστε μπροστά στους ήρωες της Ελλάδας για το άξιο παράδειγμα πατριωτισμού, ανιδιοτέλειας, αγάπης προς την πατρίδα, για τη δυνατότητα που μας έδωσαν να ζούμε ελεύθερα, να δημιουργούμε, να οικοδομούμε.

Τιμούμε την επέτειο της Επανάστασης του 1821, του μεγαλύτερου ιστορικού γεγονότος της νεότερης ιστορίας μας, που οδήγησε το υπόδουλο έθνος μας στην ανεξαρτησία και την κρατική συγκρότηση και ταυτόχρονα γιορτάζουμε τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε µε την επανάσταση του λαού, για να υποδηλώσει ότι το ευαγγέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου εξομοιώνεται µε τη λύτρωση του έθνους από τη σκλαβιά.

Συνδημότες και συνδημότισσες

Φέτος η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας συμπίπτει με την ιδιαίτερα δύσκολη εθνική και διεθνή συγκυρία.

Η χώρα μας όχι μόνο υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά βρίσκεται σε «πόλεμο ζωής με έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό της, τη πανδημία του κορονοϊού».

Ο πατριωτισμός μας σήμερα, είναι ανάγκη να εκφραστεί, όχι μόνο με τη φιλοπατρία και την εθνική ομοψυχία, αλλά με την κοινωνική συνοχή, τη συνέπεια σε αρχές και θεσμούς, τη σύνεση και την ευθύνη – συλλογική και ατομική.

Η αυτοσυγκράτηση, ο αυτοπεριορισμός και η απόσταση, είναι τα όπλα αυτής της αθέατης αλλά και έντονα παρούσας μάχης, που όλοι καλούμαστε να δώσουμε με σύνθημα το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».

Αναβαπτιζόμαστε λοιπόν, στο μεγαλείο της ψυχής των επαναστατημένων Ελλήνων του παρελθόντος, για να αντλήσουμε θάρρος και δύναμη για τις μάχες του παρόντος.

Σήμερα που ελευθερία και ευθύνη γίνονται συνώνυμα, σήμερα καλούμαστε να προστατεύσουμε την ελευθερία μας και τον τρόπο ζωής μας με ασπίδα την ευθύνη μας.

Χρόνια πολλά.

Η (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την απόφαση τού Δήμου Μακρακώμης να εκχωρήσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη

2020-03-25 10:53

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 186 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μακρακώμης να εκχωρήσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Μία απόφαση που στρέφεται κατά του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και αναμένεται να οδηγήσει σε απολύσεις εργαζομένων, αλλά και να επιβαρύνει οικονομικά τους Δημότες.

 Ήδη, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. των Νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας, η Δημοτική Αρχή Μακρακώμης έχει μεθοδεύσει την απόφαση εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας και εμπαίζοντας τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

 Για τους τελευταίους μάλιστα, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επιθυμεί να συνεχίσουν να εργάζονται στο Δήμο, η Δημοτική Αρχή Μακρακώμης αρνήθηκε να τους στηρίξει στο δικαστήριο και έστειλε το Δικηγόρο του Δήμου να καταθέσει αντίθετα από την θέληση και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η Δημοτική Αρχή Μακρακώμης εμφανίζεται διατεθειμένη να εφαρμόσει τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τις οποίες άνοιξε το δρόμο για την εκχώρηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. στα ιδιωτικά συμφέροντα και βήμα βήμα απαξιώνει το προσωπικό, μη κάνοντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις και απαξιώνοντας τον μηχανολογικό εξοπλισμό στις Δημοτικές Υπηρεσίες, όπως η Καθαριότητα, η Ύδρευση και το Πράσινο.

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως επανειλημμένα έχει τονίσει, είναι κατηγορηματικά αντίθετη και στέκεται απέναντι σε αποφάσεις ή μεθοδεύσεις που στρέφονται κατά του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και δηλώνει ότι θα στηρίξει τις όποιες ενέργειες του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. των Νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας κατά της εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων από την Δημοτική Αρχή Μακρακώμης. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σπερχειάδα: Συνεδριάζει μέσω Skype το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 14:00

2020-03-23 15:24

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων:
– του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, με την
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 177 και την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, και
με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020,
– του άρθρου 10 της αριθ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και
– της αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και
των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″,

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης που
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω skype, την 27η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 14.00΄, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

-Όποιος Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχει την δυνατότητα να συνδεθεί μέσω skype από τον προσωπικό του χώρο για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης, μπορεί να προσέλθει στις
κατωτέρω αναφερόμενες αίθουσες δημοτικών κτιρίων, οι οποίες θα είναι πλήρως εξοπλισμένες
για τον σκοπό αυτό.
1. αίθουσα 1ου ορόφου δημοτικού καταστήματος Δήμου Μακρακώμης στην Κοινότητα
Σπερχειάδος ( οδός Αφών Πάππα 2 ).
2. Ισόγεια αίθουσα δημοτικού καταστήματος Δήμου Μακρακώμης στην Κοινότητα
Μακρακώμης ( Κ.Ε.Π. )
3. Ισόγεια αίθουσα δημοτικού καταστήματος Δήμου Μακρακώμης στην Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου.

Δήμος Μακρακώμης: Καταγγελία εργαζομένων - Σε ιδιώτες η καθαριότητα

2020-03-23 13:25

Στην καταγγελία της απόφασης της Δημοτικής Αρχής Μακρακώμης να εκχωρήσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη, προχωράει ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α  ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ. Όπως τονίζει πρόκειται για «απόφαση που διαλύει και απαξιώνει περαιτέρω την Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας, αποκαλύπτει τις προθέσεις της και ταυτόχρονα εξηγεί τον εμπαιγμό της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους εργαζόμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας».

Και προσθέτει: «Αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό και να εξοπλίσει με μηχανήματα δημοτικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η ύδρευση και το πράσινο. Αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να εφαρμόσει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σημερινής κυβέρνησης της Ν.Δ. και τον πρόσφατων νόμων που ψήφισε, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και να παραδώσει τις δημοτικές υπηρεσίες σε εργολάβους φορτώνοντας τα βάρη στους δημότες. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μακρακώμης να παραχωρήσει σε εργολάβο την αποκομιδή των απορριμμάτων εξηγεί ξεκάθαρα τη στάση της απέναντι στους εργαζόμενους του προηγούμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Στους εργαζόμενους που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι επιθυμεί να συνεχίσουν να εργάζονται στο Δήμο. Στους εργαζόμενους που εργάστηκαν σκληρά, αμειβόμενοι με ψίχουλα και οι οποίοι ως αντάλλαγμα γνώρισαν τον εμπαιγμό της Δημοτικής Αρχής που αρνήθηκε να τους στηρίξει στο δικαστήριο και έστειλε το δικηγόρο του Δήμου να καταθέσει αντίθετα από την θέληση και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Φθιώτιδας – Φωκίδας παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Για δουλειά με δικαιώματα, με αμοιβή που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, για αξιοπρέπεια. Με βάση τις θέσεις και τις αρχές μας αυτές σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο δικαστήριο. Και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε  στο πλευρό τους.  Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τη Δημοτική Αρχή Μακρακώμης να αποκαταστήσει την αδικία απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους και παράλληλα να σταματήσει την απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών και την παράδοση στους επιχειρηματίες και εργολάβους», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Η ανακοίνωση-καταγγελία από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομών Φθιώτιδας – Φωκίδας:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Καταγγέλλουμε την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μακρακώμης να εκχωρήσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Μια απόφαση που διαλύει και απαξιώνει περαιτέρω την Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας, αποκαλύπτει τις προθέσεις της και ταυτόχρονα εξηγεί τον εμπαιγμό της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους εργαζόμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό και να εξοπλίσει με μηχανήματα δημοτικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η ύδρευση και το πράσινο. Αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να εφαρμόσει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σημερινής κυβέρνησης της Ν.Δ. και τον πρόσφατων νόμων που ψήφισε, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και να παραδώσει τις δημοτικές υπηρεσίες σε εργολάβους φορτώνοντας τα βάρη στους δημότες.

Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μακρακώμης να παραχωρήσει σε εργολάβο την αποκομιδή των απορριμμάτων εξηγεί ξεκάθαρα τη στάση της απέναντι στους εργαζόμενους του προηγούμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Στους εργαζόμενους που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι επιθυμεί να συνεχίσουν να εργάζονται στο Δήμο. Στους εργαζόμενους που εργάστηκαν σκληρά, αμειβόμενοι με ψίχουλα και οι οποίοι ως αντάλλαγμα γνώρισαν τον εμπαιγμό της Δημοτικής Αρχής που αρνήθηκε να τους στηρίξει στο δικαστήριο και έστειλε το δικηγόρο του Δήμου να καταθέσει αντίθετα από την θέληση και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Φθιώτιδας – Φωκίδας παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Για δουλειά με δικαιώματα, με αμοιβή που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, για αξιοπρέπεια. Με βάση τις θέσεις και τις αρχές μας αυτές σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο δικαστήριο. Και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε στο πλευρό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τη Δημοτική Αρχή Μακρακώμης να αποκαταστήσει την αδικία απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους και παράλληλα να σταματήσει την απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών και την παράδοση στους επιχειρηματίες και εργολάβους.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Προϊόντα: 11 - 20 από 8457
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>