Νέα

Αγωνιστές απ'το Κλωνί στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-22 22:08

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'το Κλωνί στην Επανάσταση τού 1821

Βολούνης Νικόλαος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284. Κ 45

Γαρουφαλής Νικόλαος, στρατιώτης. Ελαβε οιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, κ. 22

Γκιόκας Χρήστος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Καραγιάννης Κώστας, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Καραγιαννόπουλος Γεώργιος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.120

Αίτηση ανταμοιβής 29 Mαίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 1 Νοεμ-

βρίου 1846. Παραπονέθηκε ότι ούτε βαθμός του δόθηκε ούτε γη.

Μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Καρπενησίου, Διστόμου, Αράχωβας, Αετού,

Αθήνας και πολιορκίας Μεσολογγίου. Το 1865 είχε ηλικία 64 ετών.

'Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 276. Κ. 35

Καραγιαννόπουλος Δημήτριος, υπαξιωματικός γ' τάξεως Α.Π.Μ.Υ. 8.074

Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδας, Καρπενησίου,

Κλωνίου, Αγά, Προφήτη Ηλία και πολιορκίας του Μεσολογγίου.

Κλωνιάτης Ζάχος, στρατιώτης Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 250, Κ. 22

Κοκούκης Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Κοκούλης Νικόλαος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Κουβαράς Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Λιουρπάς Αθανάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Μαγουλάς Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Μιντζέλης Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Μπενίσης Νικόλαος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.733

Αίτηση ανταμοιβής 27 Μαίου 1865. 

Πιστοποιητικό Ν. Κοντογιάννη από δυο μήνες προτύτερα.

Ξεκίνησε στην Επανάσταση υπό τις οδηγίες του Μ. Κοντογιάννη κι έλαβε μέρος

σε διάφορες μάχες, που δεν κατονομάστηκαν συγκεκριμένα. Μετά ακολούθησε

τον Καραϊσκάκη κι έλαβε μέρος στις μάχες της Αθήνας, όπου και αιχμαλωτίστηκε.

Μπλούνης Νικόλαος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Παπαγεωργίου Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Παπαδόπουλος Αναγνώστης, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 286, Κ. 56

Παπανικολάου Αναγνώστης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 250, Κ. 22

Παπανικολάου Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο, φ. 250, Κ. 22

Ποντίκης Δημήτριος, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σοφιανόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Σταυρόπουλος Σπύρος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Στεργίου Γρηγόριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Φαρμάκης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Φαρμάκης Χρήστος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

 

Αγωνιστές απ'την Σπερχειάδα στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-22 22:05

 

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'την Σπερχειάδα (Αγά)-Κουφόδεντρα-Γόριανη-Καληγά στην Επανάσταση τού 1821

 

Σπερχειάδα (Αγά)

Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822. βασιλικών, Καλιακούδας, Μεσολογγίου από

μέσα, Πέτρας κ.ά. 'Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174. Κ.7.

Αναστασίου Γιαννακός, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.286, Κ.32.

Αποστόλου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22.

Ασημακόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Αίτηση 17 Δεκεμβρίου 1841. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 10 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης. Καρπενησίου και Καλιακούδας. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ 134 και Φ. 174, Κ. 7

Βαθιάς ή Βαφιάς Αθανάσιος, υπαξιωμ. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ 277, Κ.17

Βασιλείου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250. Κ. 22

Βασιλείου Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286. Κ. 32

Βελής Θεοδωρής, στρατιώτης Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821. Αετού, Καγκελιών, Καλιακούδας. Μεσολογγίου από τους

μέσα κ.ά. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ.7

Βλαχίδης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250. Κ.22

Γεωργίου Νάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280. Κ.39

Γκουζούμας Δημήτριος του Γεωργίου, υπαξιωματικός. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη, Ιανουαρίου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Αετού, Καλιακούδας, Γιαννιτσούς και Άμπλιανης. Έλαβε

χάλκινο αριστείο ως κάτοικος Χαλίλης. Φ 261 και Φ. 280, Κ.39

Δημητρίου Γεώργιος ή Γεωργαντάς, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.157

Αίτηση 10 Σεπτεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 5 Αυγούστου

1841.' Ηταν αγράμματος και είχε το επάγγελμα του σταυροποιού Υπό τους ίδιους,

έλαβε μέρος στις μάχες:

Υπάτης 1821 (κατά Καρασμάνογλου κ.ά.) και Αετού, κατά Αμπάζ πασά και Τελεχά

Φέξου (Ντελή Χαβέζου)· Βασιλικών της Φοντάνας, κατά Μπαϊράμ πασά

Καλλιακούδας, όπου τραυματίστηκε στο δεξιό χέρι, και Μεσολογγίου-

Μετά το

1827 υπηρέτησε υπό άλλους οπλαρχηγούς ως το τέλος της Επαναστάσεως.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 80, Φ. 134 και Φ. 288. Κ. 61.

Δημητρίου Ευστάθιος του Κίτζου, στρατιώτης. Αίτηση 15 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλιακούδας και Μεσολογγίου, από τους μέσα,

υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς. Φ. 254

Δημητρίου ή Σουλομήτρος Νικόλαος, υπαξιωμ. γ τάξεως. Α.Π.ΜΎ. 5.359.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Ιανουαρ. 1844.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού και Μεσολογγίου. Γεννήθηκε

το έτος 1804.

Ζαγκανάς Δημήτριος του Γεωργίου, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ. 286, Κ.32

Καπρίτζας Κων/νος, στρατιώτης, από το Σύντεκνο Βάλτου. Α.Π.Μ.Σ 8.088

Καπρίτζας Νικόλαος του Κων., υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 8.090

Αίτηση 16 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό των Μ και Ευ. Κοντογιάννη. 10

Δεκεμβρίου 1841,

Μάχες. Κρεμμυδιού, υπό τον Καραϊσκάκη' Μεσολογγίου, όπου κατά την ηρωική

έξοδο πιάστηκε αιχμάλωτος, κ.ά. Φ.134

Καπρίτζας Σπύρος του Κων/νου, υπαξιωμ. γ’ τάξεως. Α Π.Μ,Υ. 8.089

Καπρίτζας Χρήστος του Κων/νου, αξιωματικός. Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ.

288. Κ. 61

Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος. Αίτηση 15 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό των

Μ. και Ν Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλιακούδας, Μεσολογγίου από μέσα κ.ά.

Καραγκούνης Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο Φ. 286, Κ. 32

Καρυώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό των Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 12 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822. Καλιακούδας και Μεσολογγίου από μέσα.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 134 και Φ, 174. Κ. 7

Κατσαμπέκης Ευαγγέλης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 250. Κ.22

Κόντης Κων/νος, στρατιώτης. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καρπενησιού. Καλιακούδας.

Καρβασαρά και Μεσολογγίου από μέσα, Έλαβε σιδηρένιο αριστείο φ 174, Κ 7

Κοντογιάννης Γεώργιος του Κων/νου, αξιωματικός β' τάξεως. Α.Ν.Μ.Υ. 2 199

Κοντογιάννης Ιωάννης του Μ., αξιωματικός, Α.Μ.Α. 656. Υπηρέτησε σ’ όλο

τον αγώνα υπό τις οδηγίες του πατέρα του. Έμενε στην Υπάτη.

Κωνσταντίνου Χρήστος, υπαξιωματικός α τάξεως. Α.Π.Μ Υ. 5.227.

Αίτηση για ανταμοιβή 1 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με

ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Διποτάμων, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας και

Μεσολογγίου, όπου τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Κατά την έξοδο αιχμαλω

τίστηκε κι ελευθερώθηκε το 1828. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ.59

Λαμπράκης Αθανάσιος, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ.37

Μαγκλάρας Γιάννης, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 4.242. Αίτηση δεν υπάρχει. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 29 Ιανουάριου 1844. Ετών 42.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού και Μεσολογγίου

από μέσα, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς.

Μάνδρας Νάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ.47

Μάντσας Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Ο Αθαν. Μαντζέφλος από το Γυφτοχώρι, Φ.17, Κ.1, πιθανό να είναι το ίδιο πρό-

σωπο.

Μιλάκις Σπύρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ.288, Κ.62

Μουστροβίτης Νικόλαος, στρατιώτης. Αίτηση 13 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιη

τικό Μ. και Ευ. Κοντογιάνη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καρπενησίου, Καλιακούδας. Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απέξω.

Διέθεσε 200 αιγοπρόβατα για τη συντήρηση του στρατού.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ.7

Μπενίσης Κώστας του Ιω., υπαξιωματικός. Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποι-

ητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απέξω. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 282. Κ.42

Μπεχλιβάνης Νάκος του Γεωργίου. Αίτηση κοινή με τον Νικολό Σουλομήτρο 10

Ιανουάριου 1844 Πιστοποιητικό Μ και Ν. Κοντογιάννη Ιανουαρίου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών. Καλιακούδας. Κρεμμυδιού και

Μεσολογγίου. Φ.243

Μπούγιας Χριστόδουλος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22

Μπρόνης Μήτρος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ.284. Κ.48

Νικολάου Παπαθανάσιος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ.37.

Πιθανό να ήταν αυτός που κατοικούσε στο Γαρδίκι.

Παλιούρας Αναστάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.26

Πανδρεμένος Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.250, Κ.22

Παπαδημητρίου Παναγιώτης, υπαξιωματικός. Αίτηση 15 Φεβρουάριου 1844. Πι

στοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Φεβρουάριου 1844. Ετών 42. Υπηρέτησε

υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς.

Μάχες; Καλιακούδας, Κρεμμυδιού Μεσολογγίου κ.ά. Φ.266

Παπαιωάνου Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 250. Κ. 20

Παπακωνσταντής Λουκάς. Αίτηση κοινή με τους Γιάννη Μαγκλάρα και Γκου

ζούμα Δημήτριο 1 Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Φε-

βρουάριου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών. Καλιακούδας. Κρεμμυδιού. Πέντε

Ορίων, πολιορκίας του Μεσολογγίου κ. ά.

Σαπνάς Δημήτριος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.271

Σμοκοβίτης Καραίσκος, στρατιώτης. Έλαβε, σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ.22

Σμοκοβίτης Μήτσος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Στρωματιάς Αλέξης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ.47. Με

το ίδιο όνομα δηλώθηκε αγωνιστής και στην Τσούκα. Αλλά θα είναι το ίδιο πρό-

σωπο. Φ. 292, Κ. 25

Τζάμης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιλιφώνης Αθανάσιος του Δημ., υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.485

Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846 και 3 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 1 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης. Αετού, Κεφαλοβρύσου, Καλιακούδας, Μεσολογγίου κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιλιφώνης Δημήτριος, Αίτηση 2 Σεπτεμβρίου 1839. Ετών 30. Γέννημα και

θρέμμα Αγά.

Τζιρακλής Λαμπράκης, στρατιώτης. Κατάσταση του υπουργείου στρατιωτικών

της 5 Νοεμβρίου 1842. Φ- 170, Κ. 5

Τζοβελέκος Δήμος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.060.

Τραγουδάρας Γεώργιος, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Τσιούμης Γεώργιος, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο αριστείο. Φ. 277. Κ.17

Τσώνης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 250, Κ. 22

Φλώρος Αναστάσιος του Νικολάου, στρατιώτης. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης, 1821 και 1822, Κεφαλοβρύσου. Καλιακούδας. Καρβασαρά και

Μεσολογγίου απ' έξω. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 174, Κ.7

Φλώρος Δημήτριος του Νικολάου, υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ

282, Κ.42.

Χοστέβας Πέτρος, υπαξ. γ τάξεως, από την Ηπειρο. Α.Π.Μ.Υ. 8.076 Αίτησή

του για ανταμοιβή 10 Νοεμβρίου 1846 και αίτηση της θυγατέρας του Αγγελικής,

συζύγου Αναστασίου Γκίκα, 28 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8

Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: 1. Υπ’ αυτούς: Υπάτης 1821 και 1822. Καλιακούδας, Κρεμμυδιού.

Νεοκάστρου, Τροιζονιών, Ρίβιου, Ρίγανης. Πετροχωριού. 2. Υπό τον Ευ. Κοντο-

γιάννη και με αρχηγό τον Καραϊσκάκη: Μεσολογγίου και Αθήνας.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 250, Κ.20

Χριστόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

 

Κουφόδεντρα (Οικισμός, όπου σήμερα η ομώνυμη συνοικία της Σπερχειάδας.)

Α.ΓΗΓΕΝΕΙΣ

Γκρόπας ; Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Κιτσουνικολός, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292. Κ. 25

Κλέτσας Χρήστος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Κόκοτος Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μπλογούρας Μήτρος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Μπουρώτης Κωτούλας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μυλωνάς Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μυλωνάς Παύλος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Ντρολάκης Μήτρος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Παρασκευϊώτης Σ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Σανίδάς Αντώνιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Σκουζιάρης Γιάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Στρωματιάς Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Στρωματιάς Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Τζούμας Δημήτριος, από Γιαννιτσού, υπαξ. γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.540

Αίτηση ανταμοιβής 21 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Ν. Κοντογιάννη 22

Ιουνίου 1865.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Άμπλιανης και πολιορκίας του

Μεσολογγιού, υπό τον Σκαλτσοδήμο’ Χαϊδαριού, Αράχωβας, Διστόμου και ' Αμφι-

σας, υπό τον Καραϊσκάκη· Τροιζονιών, υπό τον Δυοβουνιώτη.

Τσουμογεώργος Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Πιθανό να ήταν ο Κώστας Τσούμας.

Φαρής Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Β'. ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ

Αντωνίου Ιωάννης, στρατιώτης, πρόταση για σιδηρένιο αριστείο, φ. 277, Κ. 17

Αποστόλου Γεώργιος, στρατιώτης. Πρόταση για σιδηρένιο αριστείο. Φ. 277, Κ. 17

Βαθιάς ή Βαφιάς Ιωάννης, υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.569

Αίτηση ανταμοιβής 21 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Ν. Κοντογιάννη 20

Μαΐου 1865. Ζητούσε αποζημίωση για την περιουσία που διέθεσε στην Επανάσταση

και την οποία εκτιμούσε σε 15.000 γρόσια. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ήταν

αξιωματικός.

 

Γόριανη (Το χωριό βρισκόταν στην ομώνυμη σημερινή τοποθεσία της κοινότητας Σπερχειάδας)

Αθανασίου Λουκάς, στρατιώτης. Με το βασιλ. διάταγμα 15.446/ 16-10-1836^^

απονεμήθηκε πολεμική σύνταξη. Κατάλ. συνταξιούχων, Βουλή των Ελλήνων, 1

Αλεξάνδρου Λουκάς. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Ανδρέου Κων/νος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Αποστόλου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Αργυρή Λουκάς. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1.

Γάκης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Γακιόπουλος Αθανάσιος. Αίτηση 12 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ

Κοντογιαννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Μεσολογγιού κ.ά.

Γιαννόπουλος Αθανάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 174, Κ. 7

Γιαννόπουλος Στέργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Γρουμπογιάννης Αθανάσιος, υπαξιωματικός.' Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 284, Κ. 45

Δήμου Θεόδωρος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Ζαφράς Στέριος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Θεοδώρου Λουκάς. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Ιωάννου Δημητριος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Ιωάννου Σταμάτης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Καθάριος Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Καλαντζης Δημητριος του Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 51

Καλαντζής Ιωάννης του Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 274, Κ. 29

Καλαντζής Κώστας του Γ. στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 51

Καρατίλης Αποστολης του Γεωργίου, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο.

Φ. 283, Κ. 46

Καταραχιάς Ανδρίτσος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Κώνστα Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Λουκάς Ευστάθιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Μακρής Γεώργιος, στρατιώτης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Μάνθου Νάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Μπαλούμας Άγγελος, υπαξ. γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.976. Αίτηση ανταμοιβής 25

Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 12 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Αετού, Καγκελιών, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Πετροχωριού και Αθήνας.

Μπαλούμας Παναγιώτης, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.980. Αίτηση

ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 12 Νοεμβρίου

1846.

Μάχες: Υπάτης, Αετού, Καγκελιών, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Πετροχωριού,

πολιορκίας του Μεσολογγίου απέξω και Αθήνας.

Μπουκόπουλος Κώστας, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Μυλωνάς Αποστολης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Παναγιώτου Αναγνώστης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Παναγιώτου Ιωάννης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Παναγιώτου Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Πανοτάρας Γεώργιος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.520. Αίτηση αντα-

μοιβής 25 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Ν. Κοντογιάννη 20 Μαΐου 1865.

Μάχες: Υπάτης και στις δυο, Καλλιακούδας, Αμπλιανης και Μεσολογγιού, υπό

τον Σκαλτσοδήμο· Χαϊδαριού, Αράχωβας, Διστόμου και Αμφισσας, κατά του Ισμαήλ

Καφεζέζ, υπό τον Καραϊσκάκη· Τροιζονιών, κατά του Ασλάνμπεη, και Αθήνας, υπό

τον Δυοβουνιώτη· Αιτωλικού, Βόνιτσας και Ναυπάκτου, υπό τον Church.

Παπακαλαντζή Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 284, Κ. 48.

Πιθανό να είναι ο Κ. Καλαντζής.

Παπάς Ανδρέας. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Παπιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Παπιώτης Στέργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Ποπτσής Κώστας, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Πρίτσας Ευθύμιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 274, Κ. 29

Σπανός Γιάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Σταμάτης Γεώργιος του Νικ., υπαξιωμ. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 284, Κ. 47

Σφοντύλος Τάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Ταρασλάρης Αργύρης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 292, Κ. 25

Τράκας Θεόδωρος του Κ. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Τράκας Σπύρος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Τσιμογεώργος Μήτρος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 292, Κ. 25

Τσούμας Γεώργιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Φλωρόπουλος Κώστας του Αντ.,στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 283, Κ. 46

Χριστοδούλου Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

 

Καληγά (Οικισμός στη σημερινή τοποθεσία Καληγάδια, δυο περίπου χιλιόμετρα νότια της Σπερχειάδας)

Ανδριτσοδήμου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 250, Κ. 22

Παπαζαχαρίου Γεωργάκης, υπαξ. γ’ τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 8.067. Καταγόταν από τα

Αγραφα. Αίτηση ανταμοιβής 1 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντο-

γιάννη με ίδια ημερομηνία. Το έτος 1865 κατοικούσε στο Αγά.

Μάχες:. Υπάτης 1821 και 1822, Διποτάμων, Κεφαλοβρύσου, Καλλιακούδας,

 

Αγωνιστές απ'την Μακρακώμη (Βαρυμπόπη) στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-22 20:17

Αγωνιστές απ'την Μακρακώμη (Βαρυμπόπη) στην Επανάσταση τού 1821 

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους
 

Αγραφιώτης Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 272, Κ.28

Αγραφιώτης Νικόλαος, στρατ. Πρόταση για σιδηρ. αριστείο. Φ. 277, Κ. 17

Αθανασίου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.283, Κ.46

Αθανασίου Κων/νος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ.46

Αναγνώστου Γεώργιος, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 7.006.

Αντωνίου Δημήτριος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.28

 Αποστόλου Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Αρβανίτης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ.54

Αρβανίτης Δημήτριος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.285, Κ.54

Αργύρης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ.272, Κ.28

Αργύρης Γιάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28.

Πιθανό να ήταν ο Ιωάννης Αργύρης, από την Τσούκα.

Ασβεστιώτης Λουκάς, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Βαρυάς Δημήτριος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Ο Δημ. Βαρυάς της Μάκρυσης είναι μάλλον το ίδιο πρόσωπο.

Βουτσελάς Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Γεωργίου Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Γεωργίου Παπαλύτης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Γεωργούλα Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι ο Αθαν. Γεωργούλα, από το Αρχάνι, δευτε-

ρογραμμένος.

Γουρούνας Χρήστος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Γρηγορίου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Γρίβας Κωστούλας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Δασκαλάκης Αναγνώστης, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1.383

Πιστοποιητικό Γ. Δυοβουνιώτη, Χρ. Περραιβού κ.ά. 15 Απριλίου 1846.

Ελαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, υπό τον Νικόλαο Μ. Κοντογιάννη· Καρπε-

νησιού και Καλλιακοΰδας, υπό τον I. Γιολδάση Αμπλιανης, υπό τον Ν. ΓΊανουργιά·

Κρεμμυδιού και Νεοκάστρου, υπό τον Καραϊσκάκη· Κλεΐσοβας, Μεσολογγιού,

Αράχωβας, Ναυπάκτου και Πάτρας, υπό τον Χρ. χ ’ Πέτρου.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 276, Κ. 35

Δασκαλάκης Γεώργιος του Αναγν., στρατιώτης.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Δασκαλάκης Κων/νος, στρατιώτης. Κοινή αίτηση με συγχωριανούς του 20 Ιανουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 40.

Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Γιαννιτσούς,

Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, Μεσολογγιού και Αθήνας.

 Υπηρέτησε υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς, τον Καραϊσκάκη κ.ά.

 Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 281, Κ. 39

 Δασκαλάκης Χρήστος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

 Δημητρίου Ζάχος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

 Δρανάσης Γούλας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

 Ευσταθίου Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Ζήσης Γεώργιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Ζογλοπίτης Κώστας, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Καϊτζιώτης Αποστολής, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Καϊτζιώτης Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Καλαθάς Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Καραγκούνης Νικόλαος, στρατιώτης. Πρόταση για σιδ. αριστείο. Φ. 245, Κ. 18

Καρφής Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Καρφής Κώστας του Νικ., στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 32

Κατζόγιαννος Αθανάσιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 32

Κατζόγιαννος Κώστας του Ιωάννη. Αίτηση κοινή με τους Αθαν. και Γ. Λιάσκα 15

Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 7 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Μεσολογγιού και Οξυάς Αιδωρικιού, υπό τις

οδηγίες των ίδιων οπλαρχηγών. Φ. 249

Κολήτης (;) Νικόλαος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Κοντογεώργος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κουτζουμπός Δημήτριος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κωνσταντίνου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Κωνσταντίνου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Κωνσταντούλας Γεώργιος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Κωνσταντούλας Δημήτριος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιοαριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Λάκας Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Λάκας Κώστας του Αθαν., στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Λαμπαδιάρης Αθανάσιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με άλλους συγχωριανούς του

20 Ιαν. 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιαν. 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Γιαννιτσούς, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού,

εξόδου Μεσολογγιού και Αθήνας. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 248 και Φ. 286, Κ. 51

Λαμπαδιάρης Νάκος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με άλλους συγχωριανούς του 20

Ιαν. 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας,

Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξ. Μεσολογγιού και Αθήνας. Φ. 248 και Φ. 286, Κ. 51

Λάμπος Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Λιάσκας Αθανάσιος του Κων/νου, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τον Γ. Λιάσκα και

τον Κ. Κατσόγιαννο 15 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 6

Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Μεσολογγιού και Οξυάς Αιδωρικιού.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 248 και Φ. 286, Κ. 51

Λιάσκας Αντώνης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Λιάσκας Αποστολής, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 280, Κ. 39

Λιάσκας Γεώργιος του Κων/νου, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τους Κ. Κατσό-

γιαννο και Αθαν. Λιάσκα 15 Ιανουάριου 1844. 

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Μεσολογγίου και Οξυάς Αιδωρικιού.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 249 και Φ. 280, Κ. 39

Λιάσκας Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Μαγκλάρας Γιάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Μιζές Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Μπαλωμένος Νικόλαος του Παπακώστα, στρατιώτης.

Πρόταση για σιδηρένιοαριστείο. Φ. 245, Κ. 18

Μπενές Δημήτριος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Μπέρτεγας Δημήτριος, υπαξ. α τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 18.395

Μπογιατζής Κώστας, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Μυλωνάς Αθανάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 18 Δεκεμβρίου 1841. Αναφορά του

δημάρχου Μακρακώμης προς τη Διοίκηση της Φθιώτιδας 21 Δεκεμβρίου 1841, με

την οποία υποβλήθηκαν αίτηση και πιστοποιητικό για την απονομή αριστείου.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο ως κάτοικος Τζοΰκας. Φ. 187, Κ. 13

Παλούμπος Κώστας, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Παπαευθύμιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Παπαευθυμίου Δημήτριος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με άλλους συγχωρια-

νούς του 20 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου1844. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομ. Βρυώνη, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας.Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280, Κ. 39

Παπακωνσταντή Ευστάθιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Παπακωνσταντή Νικολός, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Παπάς Ευαγγέλης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Παπαστεφάνου Βαγγέλης, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Πλιάτζικας Αναγνώστης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 245, Κ. 18

Πλιάτζικας Παναγιώτης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Πολύμερος Κώστας του Δημητρίου. Αίτηση κοινή με συγχωριανούς του, 20Ιανουάριου 1844.

 Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας.

Ρέπας Κων/νος του Νικολάου, υπαξιωμ. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Ρίζος Γεώργιος, υπαξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 2.881. Αίτηση ανταμοιβής της συζύγου

του Αναστασίας, του γιου του Αθανασίου και των θυγατέρων του Μαρίας, Καλλιό-

πης και Ασπασίας 1 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό I. Κλίμακος, I. Γιολδάση, Χρ.

X' ' Πέτρου και Παπακώστα Τζαμάλα 20 Σεπτεμβρίου 1846.

Μάχες: Βασιλικών, Αράχωβας, Αθήνας κ.ά.

Ρίζος Νικολός, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 28

Ρίζος Χρηστος , υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Σακκάς Γεωργάκης του Ευσταθίου, στρατιώτης. Πρόταση για σιδηρένιο αριστείο

Φ. 277, Κ. 17

Σακκάς Ιωάννης του Ευσταθίου, στρατιώτης. Αίτηση 1 Φεβρουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 13 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, εξόδου Μεσολογγιού.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ 148 και Φ. 286, Κ. 32

Σακκάς Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 32

Σάρνέζης Αντώνιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Σκούρας Αθανάσιος, του Δημητρίου, υπαξιωματικός. Αίτηση 24 Νοεμβρίου

1841. Πιστοποιητικό I. Στράτου, Χρ. X" Πέτρου και Δ. Σκυλοδήμου ΙΟΟκτ. 1841.

Υπό τις οδηγίες τους, έλαβε μέρος στις μάχες: Καγκελιών, Γραμμένης Οξυάς και

Αράχωβας. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Σούρλας Κώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Σοφιανός Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Σοφιανός Δήμος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Σοφιανός Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Στεφάνής Ιωάννης, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο νομισματόσημο. Φ. 196,

Κ. 16α. Πιθανό να ήταν ο Ιωάννης Στεφανόπουλος, από το Λιτόσελο.

Σύμου Χριστόδουλος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τεμπέλης Γιάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 47

Τζάκαλος Νικόλαος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Τζαννής Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 52

Τζαννής Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Τζικούρας Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τζικούρας Κώστας, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τζίντος Λάμπρος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τζιοπανόπουλος Γιάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Τζιούκας Παπακώστας, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιούνης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζιώνης Παπαναστάσης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Τζουκαλάς Γεώργιος, υπαξιωματικός. Πιστοποιητικό των Χρ. Χατζηπέτρου, I.

Στράτου και Μακρυγιάννη, 17 Δεκεμβρίου 1841. Υπηρέτησε υπ’αυτούς κι έλαβε

μέρος στις μάχες: Νεοχωρακιού, Καγκελιών, Οξυάς κ.ά. Πρόταση για χάλκινο

νομισματόσημο. Φ. 196, Κ. 16α

Τζουκαλάς Χρήστος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 55

Τοπτζής Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Τσανόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Τσικόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Πρόταση για σιδηρένιο αριστείο. Φ. 277, Κ. 17

Τσιμίδης Δημήτριος. Καταγόταν από την Υπάτη. Αίτηση ανταμοιβής 4 Ιουνίου

1865. Πιστοποιητικό Χρ. X" Πέτρου, Ν. Πανουργιά, I. Ράγκου και Μακρυγιάννη 18

Μαρτίου 1844.

Μάχες: Υπάτης, Βασιλικών, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού και Καρβασαρά υπό τις

οδηγίες των οπλαρχηγών Χρ. X” Πέτρου, Ν. Πανουργιά, Ν. Κριεζώτη, I. Ράγκου και Καραϊσκάκη.

Τσολάκης Αποστόλης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Τσολφής Αναστάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 51

Τσολφής Ανδρέας του Αντωνίου, στρατιώτης.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τσολφής Αντώνιος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Τσολφής Δημήτριος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Τσολφής Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Λάζος Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Χάκας Αθανάσιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Χάκας Γεωργούλας. Αίτηση 13 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντο-

γιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού. φ. 254

Χάκας Κων/νος του Αθανασίου.

Αίτηση 13 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερο-

μηνία. Ετών 40. Υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς, έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης

δυο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσο-

λογγιού κ.ά. Φ. 254

Χορτάτος Αθανάσιος. Ήταν σκηνίτης. Αίτηση ανταμοιβής 28 Μαΐου 1865.

Πιστοποιητικό Ν. Κοντογιάννη 24 Μαΐου 1865. Ήταν υπό τις οδηγίες του ίδιου

οπλαρχηγού κι έλαβε μέρος στις μάχες: Νεοκάστρου, πολιορκίας του Μεσολογ-

γιού και Αθήνας. Στο Μεσολόγγι σκοτώθηκαν δυο αδελφοί του.

Χορτάτος Νίκος, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 283, Κ. 46

Ψαλλίδας Αθανάσιος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1.408. Αίτηση ανταμοιβής της

συζύγου του Δέσπως και του γιού του Βασιλείου 27 Μαΐου 1865.

Πιστοποιητικό Χρ. X" Πέτρου, Παπακώστα Τζαμάλα, I. Κλίμακος και I. Γιολδάση με

ημερομηνία 4 Απριλίου 1847.

Μάχες: Υπάτης 1821, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη· Αετού, υπό τον Σκαλτσοδήμο·

Καρπενησιού και Καλλιακούδας, υπό τον I. Γιολδάση· Κρεμμυδιού καιΝεοκάστρου,

υπό τον Καραϊσκάκη* Μεσολογγιού, Κλείσοβας και Αθήνας, υπό τον X ’ Πέτρου.

Ψεύτης (;) Λάμπρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

 

Δυτική Φθιώτδα: Επτά νέα κρούσματα κορωνοϊού έδειξαν τα σημερινά τέστ στο Καστρί

2021-03-22 14:23

Επτά νέα κρούσματα κορωνοϊού εντοπίστηκαν σήμερα στο Καστρί της  Δυτικής Φθιώτιδας στα πλαίσια του ελέγχου (rapid tests) που έγιναν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον  Δήμο Μακρακώμης  

Συγκεκριμένα από τα 141 συνολικά τεστ πού έγιναν,βρέθηκαν θετικά τα επτά.

Απάντηση στον Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Μακρακώμης

2021-03-21 14:20

Στις 24/12/2020 έγινε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαντζή και των εκπροσώπων  του Αγροτικού Συλλόγου Μακρακώμης και του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Μακρακώμης κ. Πάσουλα και κ. Καλοπήτα με θέμα τη μείωση των τελών κλπ.

 Δεν υπήρξε απολύτως καμία ανταπόκριση και αυτό φάνηκε και από το κλίμα της συνάντησης όπως μας μεταφέρθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες κινητοποιήσεις και ανακοινώσεις από την πλευρά των φορέων.

Πέρασαν τρεις μήνες περίπου και με πρωτοβουλία του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης και τη συνεργασία της μείζονος αντιπολίτευσης αλλά και της ανεξάρτητης συμβούλου κας Δεληκούρα συγκεντρώθηκαν 14 υπογραφές (πλειοψηφία) και κάνοντας χρήση του άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση (δ) όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ φέραμε το θέμα προς συζήτηση στο Συμβούλιο.

Εκεί πάρθηκε ομόφωνα η γνωστή απόφαση για τη μείωση των τελών. Ο Δήμαρχος έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και ουσιαστικά πειθαναγκασμένος σύρθηκε στη στήριξη της απόφασης (δεν είχε και άλλη επιλογή καθότι δε διέθετε την πλειοψηφία). 

Εκ των υστέρων βλέπουμε τον κ. Καλοπήτα (πρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου) με ανακοίνωσή του να ευχαριστεί το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

κ. Καλοπήτα αν πρέπει να απονείμουμε εύσημα σε κάποιον σε αυτή την ιστορία, αυτά δικαιωματικά ανήκουν στον κ. Ράμμο (Λαϊκή Συσπείρωση). Βεβαίως καταλαβαίνουμε είναι λεπτή η θέση σας, γιατί όπως λέει κι η παροιμία «Όποιος κατηγορεί το σπίτι του, πέφτει και τον πλακώνει»

Θεωρούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό κ. Πρόεδρε να θυσιάζουμε την αλήθεια στο βωμό των εντυπώσεων. 

Αυτά για του λόγου το αληθές…

Απομένει η υλοποίηση της απόφασης.

 

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δυτική Φθιώτδα: Έξι νέα κρούσματα κορωνοϊού

2021-03-21 09:52

Σε Λαμία, Λοκρίδα και Δυτική Φθιώτιδα, εντοπίζονται τα 23 κρούσματα του χάρτη του ΕΟΔΥ της 20ης Μαρτίου.

Τα περισσότερα είναι στη Λαμία, συνολικά 12, 4 άνδρες και 6 γυναίκες και δύο μικρά παιδιά 9χρονος και 6χρονος. Οι υπόλοιπες ηλικίες είναι από 23 μέχρι 90 ετών με διάμεση τιμή τα 38,5 έτη.

Στη λίστα μπήκε αυτή τη φορά καί η Δυτική Φθιώτιδα με τον ΕΟΔΥ να χρεώνει 6 περιστατικά στην περιοχή Μακρακώμης (σύμφωνα με πληροφορίες στην  Κοινότητα Καστρίου) τέσσερις άνδρες, 45, 47, 47 και 59 ετών και δύο γυναίκες 31 και 88 ετών.

Να προσθέσουμε ότι με ανάρτησή του στο ΦΒ ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστρίου Νίκος Κουμπούρας, ενημέρωσε ότι είναι θετικός στην covid-19 και καλεί όποιον ήρθε σε επαφή μαζί του να είναι επιφυλακτικός στις επαφές του για μερικές μέρες. Την Δευτέρα 22 Μαρτίου,Κινητή Ομάδα του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο Καστρί μετά από συνεννόηση με το Δήμο Μακρακώμης.

Τα υπόλοιπα 5 είναι στη Λοκρίδα με τα τέσσερα από αυτά στο Δήμο Λοκρών και συγκεκριμένα σε Μαλεσίνα (58χρονος, 83χρονη), Μαρτίνο (74χρονος) και Αταλάντη (27χρονη). Το άλλο είναι στη ΔΕ Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Καμένων Βούρλων και αφορά 35χρονο.

 

Η ενημέρωση από τον Δήμο Μακρακώμης για την διενέργεια των rapid tests στο Καστρί:

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι στα πλαίσια πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19) ο Δήμος μας σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, αποτελούμενο από Κινητές Ομάδες Υγείας, θα πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), στην πλατεία της Κοινότητας Καστρίου την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ.

Όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, προκειμένου να υποβληθούν σε ανώδυνο τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test). Η διενέργεια των τεστ για τον κορωνοϊό (covid-19) θα πραγματοποιείται με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση να φέρουν το ΑΜΚΑ τους.

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Κουτσολέλος

Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Σπερχειάδας στον Χρήστο Σταϊκούρα

2021-03-18 21:08

Επιστολή με θέμα τον αποκλεισμό επιχειρήσεων από το μέτρο κάλυψης πάγιων δαπανών, με παραλήπτη τον υπουργό Οικονομικών και βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, δημοσιοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Σπερχειάδας.

 

Διαβάστε το κείμενο της επιστολής:

«Κε ΥΠΟΥΡΓΕ

 

Ο Εμπορικος Συλλογος Σπερχειάδας διαπιστώνει τον αποκλεισμό του 70% περίπου των τοπικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό ,καθώς και όσων απασχολούν εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης ,αποκλείονται ΑΔΙΚΩΣ από το μέτρο κάλυψης παγίων δαπανών

 

Η εξαίρεση των επιχειρήσεων κυρίως ατομικού και οικογενειακού χαρακτήρα από το μέτρο υπαγωγής καταρρακώνει κάθε ελπίδα των πολύ μικρών αυτών επιχειρήσεων για μια ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία που να τους εξασφαλίζει μια υποτυπώδη βιωσιμότητα .

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις επιχειρήσεις της πολης μας είναι ιδιαιτέρως δύσκολες

-εκτός του γενικού Lockdown η Σπερχειαδα βίωσε και σκληρό τοπικό Lockdown τύπου 2 με συνέπειες αρνητικές και μακροπρόθεσμες για την αγορά της πόλης μας

-Υπάρχει επίσης μεγάλη δυσκολία ως προς τις τραπεζικές συναλλαγες των κατοίκων και των επαγγελματιών λόγω της απομάκρυνσης των τραπεζικών καταστημάτων από την πόλη μας με αυτό το γεγονός να δημιουργεί συνθήκες ανισότητας και αποκλεισμού για την τοπική αγορά της Σπερχειάδας !!!!

Ζητάμε λοιπόν την άμεση διορθωτική παρέμβαση της Κυβέρνησης ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να έχουν ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση καθώς έχουν πληγεί το ίδιο με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Καθημερινά χάνονται οι τζίροι και τα εμπορεύματα μας παραμένουν στοκαρισμενα .Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τρέχουν κανονικά καθώς και όλα τα υπόλοιπα έξοδα μιας επιχείρησης απασχολώντας η όχι εργαζόμενους

Εάν οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις αποκλειστούν από την υπαγωγή στο μέτρο κάλυψης παγίων δαπανών θα δημιουργηθούν επιπλέον συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεγαλώνοντας την ανισότητα στην αγορά και οδηγώντας τες στο ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παρακαλούμε πολύ να επιληφθείτε του θέματος έτσι ώστε να μην αποκλειστεί αδίκως καμία επιχείρηση από την υπαγωγή στο μέτρο κάλυψης παγίων δαπανών».

Αναβάλλεται ο Τρανός Χορός της Αγάπης των χωριών του Ινάχου

2021-03-09 21:39

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των 9 χωριών  του Ινάχου (Ανατολής, Αργυρίων, Δίλοφου, Καλλιθέας ,Κολοκυθιάς, Κυριακοχωρίου , Μαρμάρων , Νικολιτσίου και   Περιβολίου)  αποφάσισαν ομόφωνα να αναβάλλουν τον Τρανό Χορό της Αγάπης  ,ο οποίος πραγματοποιείται  κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου. 

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό δρώμενο που αναβιώνει ένα παλιό έθιμο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εκδήλωση έχει μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς ενώνει με μοναδικό τρόπο τα 9 χωριά του Ινάχου προωθώντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.

Η δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω covid19  δεν μας επιτρέπει την πραγματοποίηση του.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχοντας ως προτεραιότητα  τη δημόσια υγεία, αποφασίσαμε ομόφωνα την αναβολή του για το καλοκαίρι του 2022 

Το καλοκαίρι του 2022 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Περιβόλι.

 

Δείτε εικόνες των προγόνων σας να κινούνται - Παλιές φωτογραφίες ζωντανεύουν

2021-03-07 15:43

Τη δυνατότητα να ζωντανέψετε παλιές φωτογραφίες σας, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έχετε μέσω μιας νέας ιστοσελίδας.

Το Deep Nostalgia είναι ένα εργαλείο που ζωντανεύει κάθε φωτογραφία ανθρώπινου πορτρέτου που ανεβάζετε, αν θέλετε να ζωντανέψετε την ιστορία της οικογένειάς σας και όχι μόνο.
Το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο, που βρίσκεται στον ιστότοπο
My Heritage, δοκιμάστηκε σε μεγάλα ιστορικά πρόσωπα όπως ο Αβραάμ Λίνκολν και η βασίλισσα Βικτώρια -και τα αποτελέσματα είναι αρκετά "ανατριχιαστικά"..
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και στη συνέχεια να ξεκινήσετε να ανεβάζετε τις εικόνες σας.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη μεταφόρτωση θα δείτε την εικόνα να κινείται σαν μια ζωντανή φωτογραφία σε ένα iPhone. Η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει τις καλύτερες και πιο ρεαλιστικές κινήσεις του προσώπου για κάθε φωτογραφία.
Εκπαιδεύτηκε να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας βίντεο κίνησης προσώπου που έχουν τραβηχτεί προηγουμένως. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, δεν στέλνει τις φωτογραφίες σας σε τρίτους.

Δοκιμάστε το εδώ
 

Εμβολιαστικό Κέντρο το Κέντρο Υγείας Μακρακώμης από 16 Μαρτίου

2021-03-03 19:26

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι 16-3-2021 το Κέντρο Υγείας Μακρακώμης ενεργοποιείται ως εμβολιαστικό Κέντρο με μια εμβολιαστική γραμμή με το εμβόλιο της Pfizer.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό με τους εξής τρόπους:
• Μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), εφόσον οι πολίτες έχουν εγγραφεί στη άυλη συνταγογράφηση και είναι δικαιούχοι εμβολιασμού
• Απευθείας με την είσοδο τους στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr
• Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τρίτων προσώπων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα
emvolio.gov.gr. Επίσης, ο τρίτος που θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του άμεσα ενδιαφερομένου καθώς και τον ΑΔΤ ή να φέρει φωτοτυπία τους.
• Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο Φαρμακείο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22363 50000 του Κέντρου Υγείας και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κουτσολέλο τηλ 697 5905099.

Προϊόντα: 21 - 30 από 8701
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>