Νέα

Δήμος Μακρακώμης: Ξεκίνησε η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων ;;

2019-09-12 20:52

Με ένα σύντομο Δελτίο Τύπου ο Δήμος Μακρακώμης ενημερώνει σήμερα τούς δημότες  "ότι ξεκίνησε περισυλλογή των αδέσποτων ζώων στο Δήμο".. 

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το μόνο πού "ξεκίνησε" προς το παρόν τουλάχιστον είναι η διαδικασία εξεύρεσης ενδιαφερομένων ειδικών,η υποβολή προσφορών,η αξιολόγηση,ώστε όταν επιλεγεί ο κατάλληλος να υπογραφούν συμβάσεις κλπ, πράγματα πού απαιτούν και τον ανάλογο χρόνο..

Η πρωτοβουλία πάντως,σε κάθε περίπτωση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι το πρόβλημα των αδέσποτων έχει πάρει μαγάλες διαστάσεις καί πρέπει να βρεθεί λύση.

 

 

 

Πάγια προκαταβολή στις κοινότητες έως 8.000 ευρώ -Ποιοι θα διαχειρίζονται τα χρήματα

2019-09-12 20:27

Απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζει το ύψος της πάγιας προκαταβολήςγια κάθε κοινότητα, που ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους. β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.

γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.

δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.

ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.

Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως: α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄). β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτ. δ΄). γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτ. ε΄). δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).

Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 – 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.

ΦΕΚ

Μήνυμα τού Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας Ηλία Κυρμανίδη γιά τη νέα σχολική χρονιά

2019-09-11 16:45

Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά να επισκεφθώ το Δημοτικό Σχολείο Εξάρχου.  Το μικρότερο σχολείο της Λοκρίδας κι ένα από τα 4 μικρότερα σχολεία της Φθιώτιδας. Πρώτο, για να τιμήσω στα πρόσωπα αυτών των παιδιών και των γονιών τους, όλους εκείνους, που «κόντρα στον καιρό», επιμένουν να κρατάνε ζωντανή τη Φθιωτική ύπαιθρο! Και κατά δεύτερο λόγο, για να δώσω σαφές και καθαρό μήνυμα, ότι ως Διοίκηση, η βούλησή μας για μια ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις ανάπτυξη σε όλη τη Στερεά Ελλάδα είναι γνήσια και ισχυρή!  

Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους δασκάλους και σε όλους τους καθηγητές. Να είναι αυτό ένα όμορφο, δημιουργικό ταξίδι γνώσης και εμπειριών.

Η επένδυση στην Παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση την οποία μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μας. Η δημόσια Παιδεία πρέπει να στηριχθεί χωρίς αστερίσκους και χωρίς προκαταλήψεις!
Ηλίας Γ. Κυρμανίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας

Ακυρώθηκαν οι δύο πρώτες αποφάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης

2019-09-09 13:06

Με το....αριστερό  ξεκίνησε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας οι δύο πρώτες αποφάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης σχετικά με την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αντίθετα κρίθηκε νόμιμη η απόφαση ανάδειξης του νέου Προεδρείου του Δήμου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5478-150058/9-9-19 απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας.

Αιτία της ακύρωσης των δύο αποφάσεων είναι ότι καταρτίσθηκαν ψηφοδέλτια με διακριτές – ξεχωριστές υποψηφιότητες από την κάθε παράταξη (ήτοι άλλα μέλη ως υποψήφια τακτικά και άλλα ως υποψήφια αναπληρωματικά) και όχι υπό την μορφή ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως ρητά προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 74 (παρ. 5) του Ν. 3852/10, προκειμένου οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης να εκλεγούν τακτικά μέλη της επιτροπής και οι επόμενοι σε αριθμό σταυρών αναπληρωματικά μέλη.

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου: Ημερήσιο πανηγύρι στην Παναγία Ρούστιανης στα Κανάλια Σπερχειάδας

2019-09-05 12:48

Ο θρησκευτικός σύλλογος «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ», σας προσκαλεί στον φετινό πανηγυρικό εορτασμό του Γενεθλίου της Θεοτόκου που θα γίνει την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, στο μοναστήρι της Παναγίας της Ρούστιανης στα Κανάλια της Δημ. Ενότητας Σπερχειάδας

Μετά την θεία λειτουργία στις 11π.μ. θα ακολουθήσει πανηγύρι με δημοτική ορχήστρα,παραδοσιακά ψητά σούβλας και ρουμελιώτικους μεζέδες

Στο τραγούδι ο Πάνος Γεωργίου καί στο κλαρίνο ο Γρηγόρης Κραβαρίτης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας ο Ηλίας Κυρμανίδης

2019-09-02 13:15

Στην ανακοίνωση των Αντιπεριφερειαρχών και των Εντεταλμένων Συμβούλων της πρώτης διετίας της νέας περιφερειακής θητείας προχώρησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες:

 • Ο Ηλίας Κυρμανίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας
 • Ο Γιώργος Κελαϊδίτης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας
 • Η Φανή Παπαθωμά Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας 
 • Ο Γιώργος Δελμούζος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας
 • Ο Άρης Τασιός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας

Οι θεματικοί

 • Ο Δημήτρης Βουρδάνος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος
 • Ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας
 • Ο Θανάσης Καρακάντζας Αντιπεριφερειάρχης  Εξυπηρέτησης του Πολίτη και συντονισμού Πολιτικής Προστασίας
 • Ο Κωνσταντίνος Μπακομήτρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται:

 • Ο Κωνσταντίνος Βαρδακώστας ως έμμισθος Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Ο Ηλίας Μπουρμάς ως έμμισθος Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού
 • Ο Κωνσταντίνος Γαλάνης ως Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού.
 • Η Κατερίνα Καλαντζή ως Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Ορεινής και Δασικής πολιτικής

Τέλος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ορίζεται ο Χρήστος Μούτσιος.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας μετά την ανακοίνωση των ονομάτων ευχήθηκε σε όλους μια δημιουργική και παραγωγική θητεία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Είστε όλοι άξιοι και απόλυτα ικανοί να πάμε την Περιφέρειά μας μπροστά. Τώρα είναι ώρα για πολλή και σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε».

Σπερχειάδα: Τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου ΒΙΝΤΕΟ

2019-08-31 17:32

Στο κατάμεστο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα στη Σπερχειάδα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 31/8/2019 η τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Μακρακώμης

 Απο το βήμα της ορκωμοσίας ο νέος Δήμαρχος Γιώργος Χαντζής, υποσχέθηκε στους συμπολίτες του οτι τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο ίδιος ως Δήμαρχος  και οι συνεργάτες του στη νέα δημοτική αρχή  θα εργαστούν  σκληρά για να κάνουν πράγματα στο Δήμο της Δυτικής Φθιώτιδας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καί απηύθυνε  κάλεσμα ενότητας και συνεργασίας σε ολες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου , ευχαριστώντας τους ταυτόχρονα για τον ήπιο προεκλογικό αγώνα που εδωσαν στις δημοτικές εκλογές τον περασμένο Μάιο . 

Αναγνωρίζοντας ότι η ευθύνη πού αναλαμβάνει είναι μεγάλη , κάλεσε ολους τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια της νέας δημοτικής αρχής με τις προτάσεις τους και τις ιδέες μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και δεσμεύτηκε οτι ο Δήμος θα είναι ανοιχτός σε όλους τους δημότες . 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Φθιώτιδας Γ.Οικονόμου, Θ. Χειμάρας και Γ. Σαρακιώτης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ηλ. Κυρμανίδης, Κ.Καραγιάννης, Θ. Καρακάντζας, Ν. Μπέτσιος, οι Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Θ.Καραϊσκος, Δομοκού κ. Μπ. Λιόλιος, Αμφίκλειας -Ελάτειας κα Αθ. Στιβακτή, Στυλίδας κα Β. Στεργίου,  ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας κ. Γ. Κανέλλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδας κ. Δ. Φούρλας, ο Διοικητής του Α.Τ. Σπερχειάδας κ. Γ.Σταθοκώστας.

Δείτο το βίντεο και τις σχετικές φωτογραφίες

ΔΕΗ: Η απόφαση για τα νέα τιμολόγια

2019-08-31 01:17

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ τα νέα τιμολόγια της επιχείρησης, με αναπροσαρμογές που αντισταθμίζονται από μειώσεις φόρων, μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10 σε 5 % και εφαρμογή ρήτρας ρύπων.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ:

Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, η χρέωση από 1ης Σεπτεμβρίου αυξάνεται σε 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0946.
Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω η νέα τιμή είναι 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,10252.
Για το νυχτερινό ρεύμα η τιμή διαμορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0661 σήμερα.
Οι αυξήσεις 16-19 % αντισταθμίζονται από τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων) που χρηματοδοτεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία αναμένεται άμεσα.
Η μείωση της έκπτωσης συνέπειας σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, για ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 1600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο οδηγεί σε επιβάρυνση 9,1 ευρώ στο τετράμηνο, ή 2,2 ευρώ το μήνα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης ανέφερε χθες μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ότι από τις αρχές του έτους θα εφαρμοστεί νέα εμπορική πολιτική για τους συνεπείς καταναλωτές, ανάλογα με την κατανάλωση και τη διάρκεια του συμβολαίου.
Η ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα θα εφαρμοστεί από 1ης Νοεμβρίου και θα έχει προληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή θα οδηγήσει σε επιβαρύνσεις εφόσον υπάρξει στο μέλλον περαιτέρω αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτή τη φάση δηλαδή η επιβολή της ρήτρας δεν προκαλεί αυξήσεις. Επίσης με την απόφαση του ΔΣ καταργούνται οι εκπτώσεις στη ρήτρα διοξειδίου που εφαρμοζόταν ήδη στα τιμολόγια μέσης τάσης (βιομηχανία και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες).

 

Εξάλλου θεσπίζεται έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο κομμάτι του τιμολογίου ρεύματος για ΑΜΕΑ σε μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ενώ με νομοθετική ρύθμιση θα περιοριστεί δραστικά η έκπτωση 75 % στους λογαριασμούς ρεύματος που ισχύει σήμερα για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται η πλήρης κατάργηση της έκπτωσης στο μη ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων (ΕΡΤ, ΥΚΩ χρεώσεις Δήμου κλπ), και ο περιορισμός στο 30% της έκπτωσης των εργαζομένων στο ηλεκτρικό ρεύμα (ανταγωνιστικό σκέλος).
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στάσσης, το 2018 ήταν για τη ΔΕΗ μια χρονιά ιστορικών ζημιών ύψους 903,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες οφείλονται σε παράγοντες όπως ο διπλασιασμός του κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ κατά 223,8 εκατ. ευρώ και η αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος.

Το χρηματοδοτικό κενό με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2020 είναι της τάξεως των 900 εκατ. ευρώ ενώ στα 906 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς την αγορά και σε 2,7 δισ. ευρώ οι ανεξόφλητες οφειλές πελατών της επιχείρησης.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

«Η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.), για την, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναπροσαρμογή της Τιμολογιακής και Εμπορικής της Πολιτικής, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης κατά τη συνεδρίαση του την 30η/8/2019.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

1. H αναπροσαρμογή των τιμολογίων Μ.Τ. και Χ.Τ. συνυπολογιζομένης της μείωσης στο ΕΤΜΕΑΡ και ΦΠΑ.
2. H μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10% σε 5%.
3. H θέσπιση ρήτρας CΟ2 στη Χ.Τ. μηδενικής, με τα σημερινά δεδομένα, επίπτωσης.
4. H κατάργηση της έκπτωσης επί της εφαρμοζόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής CO2 στα τιμολόγια Μ.Τ.
5. H έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο μέρος του ανταγωνιστικού σκέλους του ΚΟΤ για άτομα με μηχανική υποστήριξη».

Δείτε τα νέα τιμολόγια:

Για οικιακούς πελάτες

Για επιχειρήσεις χαμηλής τάσης

Για μεγάλες επιχειρήσεις

 
Πηγή: iefimerida.gr

Δήμος Μακρακώμης: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

2019-08-30 11:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ορισμός Αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μακρακώμης,  με θητεία από 1-9-2019 έως 28-2-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Κοντογεώργο Παναγιώτη του Βασιλείου καθ΄ύλην  άμισθο Αντιδήμαρχο  στον οποίο μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων & Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων και Ανακύκλωσης και Συντήρησης πρασίνου.
 2. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 3. Την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης
 4. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος
 5. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 6. Την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 7. Την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου
 8. Την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης πρασίνου
 9. Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών
 10. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης – συντήρησης Οχημάτων
 11. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου
 12. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
 13. Τον εξηλεκτρισμό, τις επεκτάσεις Ηλεκτρικών δικτύων και όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού φωτισμού
 14. Την εποπτεία του Βιολογικού καθαρισμού
 15. Την εποπτεία λειτουργίας της Αποθήκης του Δήμου

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κ. Κοντογεώργος Παναγιώτης του Βασιλείου θα έχει την εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας  Μακρακώμης

Την κ. Αρβανίτη Βασιλική  του Παναγιώτη έμμισθη Αντιδήμαρχο  στην οποίο μεταβιβάζει καθ΄ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 1. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, των Τμημάτων Δαπανών και Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης
 2. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε   Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6-1959. ΕΣ Τμ.VII 175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του αποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά.
 3. Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου

 

    Τον κ. Παπασάρα Ανδρέα του Παναγιώτη  καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Άρθρο 75 Ν.3463/2006 περ. ζ Πολιτικής Προστασίας)

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής που, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων , μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή που στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού .
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη , ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
 4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας

          ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(άρθρο 75 παρ. 11στ & 31στ του Ν.3463/2006)

 1. Η Κατασκευή , συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 2. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

          Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κ. Παπασάρας Ανδρέας του Παναγιώτη θα έχει την         εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας.

Τον κ. Θεόπουλο Κωνσταντίνο  του Χρήστου καθ’ ύλην άμμισθο Αντιδήμαρχο , στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

 

1.Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης , της Διεύθυνσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων

3.Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

4.Τη λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων , την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών)

5.Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

7.Το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου,

8.Την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών

9.Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης -πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής

10.Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης

11.Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου

 1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών

13.Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών , την έκδοση αποφάσεως και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

 

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κ. Θεόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου θα έχει την εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

 

 

Β. Ο Δήμαρχος θα έχει την εποπτεία και  ευθύνη της  λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και  την ευθύνη τέλεσης όλων των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το Δήμο Μακρακώμης.

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Μακρακώμης , με θητεία  από                1-9-2019 έως 28-2-2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σπανό Κωνσταντίνο  του Δημητρίου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Θέματα που αφορούν την ύδρευση και την άρδευση του Δήμου
 • 2. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δεληκούρα Χαρούλα τουΠαντελή και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία λειτουργίας των Κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ)
 • Την αρμοδιότητα του χειρισμού θεμάτων Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης πολιτών
 • Την λειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης

3.Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρήγα Λαμπρινή   του  Νικολάου και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παιδείας(άρθρο75 παρ.1στ,2στ,3στ,4στ,7στ,13στ,14στ,15στ,16,στ,17στ,18στ,19στ,20στ,21στ,22στ,23στ,2
 • Μαθητική Εστία Μακρακώμης
 • Πολιτισμού (άρθρο 75 παρ. 5στ,6στ, 8στ, 9στ,10στ, 29στ &30στ του Ν. 3463/2006) 4στ,25στ,26στ,27στ &28στ του Ν. 3463/2006)

4.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουτσολέλο Γεώργιο  του Χρήστου και του  μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Βοήθεια στο σπίτι και Προστασία της Δημόσιας υγείας
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης

Γ. Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Αρβανίτη Βασιλική  του Παναγιώτη που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Θεόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου.

 

   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βάσεις 2019: Μπήκε σε πανεπιστήμιο ενώ είχε γράψει μόνο... το όνομά του

2019-08-29 00:17

Βάσεις 2019: Μπήκε σε πανεπιστήμιο ενώ είχε γράψει μόνο... το όνομά του

Στις φετινές βάσεις 2019, μαθητής εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με μόλις 4,7. Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως έχει τονίσει σε δηλώσεις της η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως έχει πρόθεση θα θεσπίσει ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις βάσεις 2019, ο χαμηλότερος βαθμός εισαγωγής από το Γενικά Λύκεια είναι  4.737 μόρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Ακόμα χαμηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις είχαμε στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Στα επαγγελματικά Λύκεια με μόλις 840 μόρια, δηλαδή με βαθμό 0,8, υποψήφιος μπαίνει στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης. Αλλος υποψήφιος, με μόλις 845 μόρια, εισέρχεται στο τμήμα πολιτικών μηχανικών  της Πάτρας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το πρωί η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον Σκάι, ενα ποσοστό μαθητών από τα Γενικά Λύκεια της τάξης του 25% μπαίνει στο πανεπιστήμιο με βαθμοί κάτω από την βάση του 10, ενώ στα επαγγελματικά Λύκεια το ποσοστό ανεβαίνει στο 40%.

Προϊόντα: 41 - 50 από 8337
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>