Νέα

"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ- ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

2014-05-12 12:24

"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ- ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Μήνυμα του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης κ. Ματθαίου Γρ. Σκούρα

2014-05-12 11:28

Συνδημότισσα, συνδημότη,

Το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 πρέπει να αποτελέσει τη νέα αρχή για να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σ΄ ένα διαφορετικά διαμορφωμένο περιβάλλον ώστε να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις  και τα νέα δεδομένα.

Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει εγρήγορση, ανάδειξη και συστράτευση θετικών δυνάμεων, ενεργή συμμετοχή αλλά και σκληρή προσπάθεια για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Συνδημότισσα, συνδημότη,

Εγώ και οι συνεργάτες μου πιστεύουμε πως καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος της, τον άνθρωπο.

Η καλύτερη λειτουργία του Δήμου Μακρακώμης απαιτεί μόρφωση και γνώση, εντιμότητα και οργανωτική ικανότητα αυτών που θα κληθούν, από εσάς, να τον υπηρετήσουν.

Η δημοτική μας παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με τα στελέχη της, θα επιδιώξει:

  • Tην ορθή διοίκηση του Δήμου και την απόλυτη διαφάνεια.
  • Τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη με υπηρεσίες

πρόνοιας και αλληλεγγύης.

  • Tην ανάπτυξη, δημιουργώντας υποδομές και νέες θέσεις εργασίας

αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Συνδημότισσα, συνδημότη,

Οραματιζόμαστε ένα Δήμο για τον οποίο ο συνδυασμός μας είναι έτοιμος για κάθε ρήξη με Νέο Ύφος και Ήθος.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την υποδοχή και την αποδοχή σας και κοιτώντας σας στα μάτια, σας καλώ να μας εμπιστευτείτε.

 

Στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 δεν χωράνε διλλήματα… αλλά συνειδητές επιλογές.

Πώς θα εισπράξετε το επίδομα τέκνων

2014-05-11 23:44

140511epidoma

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και, εν συνεχεία, του εντύπου Α21, το οποίο έχει τη μορφή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, είναι οι 2 βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν πλέον άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειάρχες, για να διεκδικήσουν τα νέα επιδόματα τέκνων για το έτος 2014. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε αν τους ζητηθούν για έλεγχο να είναι σε θέση να τα προσκομίσουν.

Όσοι έχουν πάρει ήδη προκαταβολή για το πρώτο τρίμηνο, θα πρέπει τώρα να υποβάλουν δηλώσεις έντυπο Α21 για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα είσπραξης του συνολικού ποσού για το 2014. Η προκαταβολή θα συμψηφιστεί αυτόματα όταν πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι, κατά τις πληρωμές που θα γίνουν τον Ιούλιο. Πολλοί οικογενειάρχες δεν γνωρίζουν αν είναι δικαιούχοι των νέων επιδομάτων και δεν έχουν ενδιαφερθεί να πληροφορηθούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταβολής των νέων αυτών παροχών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Επιδόματα τέκνων για το 2014 δικαιούνται να λάβουν όσοι φορολογούμενοι έχουν εξαρτώμενα τέκνα και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως «εξαρτώμενα τέκνα» οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τα φυσικά τέκνα, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και εφόσον ο πρώην σύζυγος ή η πρώην σύζυγος δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Για τα τέκνα αυτά ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση α.

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση α.
Δικαιολογητικά για τα εξαρτώμενα τέκνα

Για ορισμένες περιπτώσεις τέκνων απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

-Εφόσον στην οικογένεια υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α.

-Δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων.Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

Ποσά επιδομάτων και εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με το νόμο 4093/2012, τα νέα επιδόματα τέκνων είναι δύο κατηγοριών:

1) Το «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων», το οποίο κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί και καταβάλλεται σε οικογένειες με 1 ή περισσότερα παιδιά βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων.

Ειδικότερα:

α) Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, εφόσον το 2013 είχε συνολικό εισόδημα:
-μέχρι 9.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 40 ευρώ το μήνα
-από 9.001 μέχρι 18.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ το μήνα
-από 18.001 μέχρι 27.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 13,33 ευρώ το μήνα

β) Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί, εφόσον το 2013 είχε συνολικό εισόδημα:
-μέχρι 7.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 40 ευρώ το μήνα
-από 7.001 μέχρι 14.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ το μήνα
-από 14.001 μέχρι 21.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 13,33 ευρώ το μήνα

γ) Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, εφόσον το 2013 είχε συνολικό εισόδημα:
-μέχρι 10.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 80 ευρώ το μήνα
-από 10.001 μέχρι 20.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 53,33 ευρώ το μήνα
-από 20.001 μέχρι 30.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ το μήνα

δ) Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά, εφόσον το 2013 είχε συνολικό εισόδημα:
-μέχρι 8.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 80 ευρώ το μήνα
-από 8.001 μέχρι 16.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 53,33 ευρώ το μήνα
-από 16.001 μέχρι 24.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ το μήνα

ε) Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά, εφόσον το 2013 είχε συνολικό εισόδημα:
-μέχρι 11.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 120 ευρώ το μήνα
-από 11.001 μέχρι 22.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 80 ευρώ το μήνα
-από 22.001 μέχρι 33.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 40 ευρώ το μήνα

στ) Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά, εφόσον το 2013 είχε συνολικό εισόδημα:
-μέχρι 12.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 160 ευρώ το μήνα
-από 12.001 μέχρι 24.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 106,68 ευρώ το μήνα
-από 24.001 μέχρι 36.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 53,32 ευρώ το μήνα

Επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων

2) Το «ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων», που ανέρχεται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί και καταβάλλεται επιπρόσθετα σε οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ για τις οικογένειες με 3 τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με 4 τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Ειδικότερα:

α) Για κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά:
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν μέχρι 11.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 245 ευρώ το μήνα ή 2.940 ευρώ το χρόνο.
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 11.001 έως 22.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 205 ευρώ το μήνα ή 2.460 ευρώ το χρόνο.
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 22.001 έως 33.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 165 ευρώ το μήνα ή 1.980 ευρώ το χρόνο.
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 33.001 έως 45.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 125 ευρώ το μήνα ή 1.500 ευρώ το χρόνο.

β) Για κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά:
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν μέχρι 12.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 327 ευρώ το μήνα ή 3.920 ευρώ το χρόνο.
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 12.001 έως 24.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 273 ευρώ το μήνα ή 3.276 ευρώ το χρόνο.
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 24.001 έως 36.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 220 ευρώ το μήνα ή 2.640 ευρώ το χρόνο.
- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 36.001 έως 48.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 167 ευρώ το μήνα ή 2.000 ευρώ το χρόνο.

 

 

ΠΗΓΗ: money-money.gr

Τα 43 κόμματα των ευρωεκλογών

2014-05-11 23:31

Το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ενέκρινε σήμερα το βράδυ τη συμμετοχή 43 κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων στις επερχόμενες Ευρωεκλογές της 25 Μαΐου 2014, μεταξύ των οποίων είναι ο Λαϊκός Σύνδεσμός Χρυσή Αυγή και η Εθνική Αυγή.

Τα 43 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων είναι (σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των αιτήσεων τους):

1. Ένωση Κεντρώων - Βασίλης Λεβέντης,

2. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή) με συντονιστική επιτροπή,

3. ΟΚΔΕ (Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας) με διοικούσα επιτροπή,

4. Α.Σ.Κ.Ε. - Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας) με εκτελεστική επιτροπή,

5. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας - Χρίστος Χρηστίδης,

6. Κοινωνία - Μιχάλης Ηλιάδης,

7. ΚΕΑΝ (Κίνημα Εθνικής Αντίστασης) - Ιπποκράτης Σαββούρας,

8. Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας - Αλή Τσαούς Μουσταφά,

9. ΛΑΟΣ - Γιώργος Καρατζαφέρης,

10. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών - Γιώργος Τσαγκανέλιας,

11. Εθνική Αυγή - Μιχάλης Γιαννόγκωνας,

12. ΚΚΕ - Δημήτρης Κουτσούμπας,

13. Το Ποτάμι - Σταύρος Θεοδωράκης,

14. Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πανεργατικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ-Ε.Κ.Ε.)

15. Λαϊκός Σύνδεσμός -Χρυσή Αυγή - Νίκος Μιχαλολιάκος.

16. Γέφυρες Δημιουργία Ξανά - Θάνος Τζήμερος / Δράση - Θόδωρος Σκυλακάκης (συνασπισμός κομμάτων),

17. Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές), Σαμπετάι Μάτσας,

18. Λευκό, Κων. Ντάλιος,

19. Δημοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι,

 

20. Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ), Δημήτρης Καζάκης,

 

21. ΟΑΚΚΕ (Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ), 3μελής διοικούσα επιτροπή Η. Ζαφειρόπουλος, Δ. Γουρνάς και Ε. Κωνσταντοπούλου,

 

22. Ελευθερία, Μάριος Παπαιωάννου,

 

23. Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία, Φώτης Κουβέλης,

 

24. Εθνικό Μέτωπο, Εμμ. Κώνστας,

 

25. Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη: Ε. Βενιζέλος (ΠΑΣΟΚ), Ανδρ. Λοβέρδος (Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα), Εμμ. Επιτροπάκης (Δυναμική Ελλάδα), Ν. Μπίστης (Μεταρρυθμιστική Αριστερά), Ι. Ράπτης (Νέοι Μεταρρυθμιστές), Ι. Τούντας (Πολιτεία 2012) και Ν. Διακουλάκης (Πρωτοβουλία Β΄),

 

26. Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία, Ν. Χρυσόγελος, Μ. Πίνιου Καλλή,

 

27. ΜΛ ΚΚΕ (Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος), διοικούσε επιτροπή Αντ. Παπαδόπουλος και Π. Κουφοβασίλης,

 

28. Νέα Δημοκρατία, Αντ. Σαμαράς,

 

29. Κολλάτος - Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα - Οικολογικό Ελληνικό, Δ. Κολλάτος,

 

30. Ελπίδα Πολιτείας, Δημ. Αντωνίου,

 

31. Παναθηναϊκό Κίνημα, Θ. Μαραγκουδάκης,

 

32. Δραχμή, Θ. Κατσανέβας (συνασπισμός των κομμάτων Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα),

 

33. Οικολόγοι Πράσινοι και Κόμμα Πειρατών (6μελής εκτελεστική γραμματεία),

 

34. Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο, Σταύρος Αναστασιάδης,

 

35. Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, Β. Πολύδωρας και Χ. Ζώης (Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση), Ν. Νικολόπουλος (Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος), Π. Ψωμιάδης (Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνηση) - Συνασπισμός κομμάτων,

 

36. Σχέδιο Β΄ , Γραμματέας πολιτικής επιτροπής Αντ. Σταυρόπουλος,

 

37. Σοσιαλιστικό Κόμμα, Στ. Τζουμάκας,

 

38. Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, Γ. Χατζημαρκάκης,

 

39. Συνασπισμός Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Τσίπρας,

 

40. Κοινωνία Αξιών, Δ. Μπουραντάς,

 

41. Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), Ε. Τσιομπανίδης,

 

42. Πατριωτική ΄Ενωση - Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση (ΕΛ.ΛΑΣ), συνασπισμών των κομμάτων: Αν. Κότσιαλος (Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας-ΚΕΣΩ), Οδ. Τηλιγάδας (Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός - ΕΛΑΣ), Κ. Γκέκας (Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας - ΚΙΠΑΛ),

 

43. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ευρωπαϊκό Αντιμνημονιακό Μέτωπο, Πανελλήνιο 'Αρμα Πολιτών, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα 'Αμεσης Δημοκρατίας, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμμένος, Ι. Δημαράς, Γ. Καλεάδης και Γ. Κόκκας.

 

Παράλληλα, απορρίφθηκε από τον 'Αρειο Πάγο η δήλωση Ι. Κουλούρη, ο οποίος ήθελε να συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος (Αξιοκρατική Πολιτεία), ενώ ζητούσε παράλληλα να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο εκλογικός νόμος που δεν επιτρέπει την συμμετοχή στις Ευρωεκλογές μεμονωμένων πολιτών.

Αρειος Πάγος: ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

2014-05-11 23:07

Ανακηρύχθηκε το ευρωψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής - Πανέτοιμοι για την τελική μάχη της 25ης Μαΐου

Κανονικά θα λάβει μέρος τελικά στις επικείμενες εκλογές η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου πού εκδόθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, απορρίφθηκε το αίτημα για απόσυρση του κόμματος λόγω των κατηγοριών που βαραίνουν τα στελέχη του για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

 Οι δικαστές φέρονται να απέρριψαν την ένσταση καθώς δεν υπάρχει ακόμα τελεσίδικη απόφαση για τους κατηγορούμενους.

Επίσης στον φάκελο με το καταστατικό που κατατέθηκε από τη Χρυσή Αυγή, όλα τα στοιχεία δεν έχουν καμία σχέση με όσα αναφέρονται ως κατηγορίες κατά της Χρυσής Αυγής.
 

Μειώνεται το πρόστιμο για το ΚΤΕΟ

2014-05-11 14:30

Μειώνεται το πρόστιμο για το ΚΤΕΟ

Tη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενωση ετοιμάζει νέους αυστηρότερους κανόνες για τον Τεχνικό Ελεγχο Οχημάτων, η Ελλάδα φαίνεται πως έχει χαράξει τη δική της διαφορετική πορεία και μάλιστα είναι έτοιμη να μειώσει τις ποινές και τα πρόστιμα σε όσους παρανομούν για το ΚΤΕΟ, ενώ φαίνεται πως εξετάζεται και η μείωση του χρόνου ελέγχου των οχημάτων από τα 20 στα 16 λεπτά ανά όχημα.
Αντίθετα η Ε.Ε. στις 3 Απριλίου θέσπισε νέους κανόνες που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους στα οχήματα, ώστε να μειωθούν τα 36.000 ατυχήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο τα οποία συνδέονται με τεχνική βλάβη. Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει πως περισσότερα από 5 άτομα πεθαίνουν στους δρόμους της Ευρώπης κάθε μέρα σε τροχαία ατυχήματα που συνδέονται με την τεχνική βλάβη. Η Ημερησία δημοσιεύει αποκλειστικά την υπό εξέταση Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά στον καθορισμό των οργάνων ελέγχου των δημόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ αλλά και των προστίμων και των κυρώσεων που επιβάλλονται. Μάλιστα σύμφωνα με την υπό διαμόρφωση ΚΥΑ οι παραβάτες ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ ευνοούνται περαιτέρω σε σχέση με εκείνους που πραγματοποιούν σωστούς και αυστηρούς ελέγχους, με αποτέλεσμα οι νόμιμες μονάδες να χάνουν συνεχώς πελάτες. Απώλειες εσόδων για το κράτος Τεράστιες θα είναι οι απώλειες στα κρατικά έσοδα από πιθανή εφαρμογή της ΚΥΑ. Ειδικότερα όσα ΚΤΕΟ δεν χρεώνουν παράβολα καθυστέρησης στα εκπρόθεσμα οχήματα πελατών τους με σκοπό να παρουσιάζονται στην αγορά ως «φιλικά» για τον πελάτη κυμαίνονται από 10 έως και 138 ευρώ. Στην περίπτωση ενός ΙΧ με καθυστέρηση άνω των 6 μηνών το παράβολο εκπροθέσμου ελέγχου ανέρχεται σε 65 ευρώ, όταν το κόστος ελέγχου στα ΚΤΕΟ είναι στα 50 ευρώ το τελικό κόστος ελέγχου διαμορφώνεται στα 115 ευρώ. Με τη μετατροπή της ποινής, τα ΚΤΕΟ θα μπορούν να μη χρεώνουν παράβολα σε συμφωνημένους μαζικούς ελέγχους πελατών (π.χ. στόλοι ενοικιαζόμενων, στόλοι μεγάλων εταιρειών, κ.λπ.) όπου ένα ΚΤΕΟ θα μπορεί να συμφωνεί π.χ. 100 ελέγχους οχημάτων (πελάτες που δεν θα είχε σε άλλη περίπτωση) ίσως και με λίγο πιο αυξημένη τιμή τουλάχιστον κατά 5 ευρώ ώστε να καλύψει την περίπτωση προστίμου και να μην κόψει ούτε ένα παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 65 ευρώ. Πρακτικά λοιπόν στην περίπτωση αυτή και εφόσον ανιχνευθεί η παράβαση και επιβληθεί η προτεινόμενη ποινή τότε το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει μόλις 500 ευρώ από το πρόστιμο στο ΚΤΕΟ όταν θα έχει χάσει 6.500 ευρώ από παράβολα. Επίσης βάσει άλλου άρθρου, αν κάποιο ΚΤΕΟ πραγματοποιεί π.χ. 50 ελλειμματικούς ελέγχους/ημέρα και διαπιστωθεί η παράβαση, θα του επιβληθεί ποινή με βάση την ΚΥΑ ύψους 8.333 ευρώ, ενώ με το ισχύον θα πληρώσει 25.000 ευρώ. Τα παράτυπα ΚΤΕΟ δηλαδή επιδοτούνται με έκπτωση προστίμου 67% και το ελληνικό δημόσιο χάνει 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2, παρ.γ αναφέρεται πως από 3 έως 6 οχήματα προβλέπεται προσαύξηση προστίμου σε 750 ευρώ, προβλεπόμενη ποινή 6.249 ευρώ όταν το δημόσιο θα χάσει 31.251 ευρώ. Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 3.3, παρ.θ: από 6 οχήματα και άνω προβλέπεται προσαύξηση προστίμου σε 1.000 ευρώ. Τα παράνομα ΚΤΕΟ «επιδοτούνται» με έκπτωση 99%. Ειδικότερα ΚΤΕΟ 2 γραμμών με δυνατότητα ημερήσιας παραγωγής 200 ελέγχων/ημέρα πραγματοποιεί τελικά 300 ελέγχους, τότε η έκπτωση καταλήγει σε 99% καθώς το ΚΤΕΟ πληρώνει πρόστιμο 1.000 (αντί 100.000) και το δημόσιο χάνει 99.000 ευρώ. Οσον αφορά στο θέμα αποστολής από τα ΚΤΕΟ προς το ΥΜΕ μη ευκρινών φωτογραφιών. Η πρακτική αυτή ακολουθείται σε περιπτώσεις «εικονικών-ταχυδρομικών» ελέγχων από τα ΚΤΕΟ. Με την ΚΥΑ, όσα ΚΤΕΟ θελήσουν να κάνουν ταχυδρομικούς ελέγχους και να στείλουν φωτογραφίες που δεν θα απεικονίζουν ευκρινώς την πινακίδα του ελεγχόμενου οχήματος αλλά σκοτεινές-θολές ή κενές φωτογραφίες, θα τιμωρούνται μόνο με 500 ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος περιπτώσεων ελέγχων οχημάτων. Σημειώνεται ότι η ταρίφα «ταχυδρομείου» στην αγορά ξεκινά από 100 ευρώ/όχημα και μπορεί να φτάσει ως και μερικές χιλιάδες για περιπτώσεις βαρέων οχημάτων, TIR κ.λπ. Τέλος η διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου ενός οχήματος σε χρόνο μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο συνεπάγεται ελλειμματικός έλεγχος και κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί εκτροπή από τα ΚΤΕΟ στην ορθότητα των ελέγχων. 

dikaiologitika.gr

Λαϊκή Συσπείρωση: Προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία της Σπερχειάδας PHOTOS

2014-05-11 13:28

 

 Προεκλογική συγκέντρωση πραγματοποίησε στη κεντρική πλατεία  Σπερχειάδας ο συνδυασμός της Λαικής  Συσπείρωσης Μακρακώμης σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Μίλησαν Ο Κώστας Μπασδέκης, υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης με τη Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας και  ο υποψήφιος δήμαρχος Χρήστος Πάσουλας.   

Ελληνικά τα 9 από τα 15 καλύτερα κλασικά βιβλία όλων των εποχών: Στην κορυφή η Ιλιάδα

2014-05-10 11:03

 

Έντονο Ελληνικό και λατινικό «άρωμα» έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, η λίστα της βρετανικής Telegraph με τα καλύτερα κλασικά βιβλία όλων των εποχών.

Τη λίστα, φυσικά, μονοπωλούν συγγραφείς όπως ο Όμηρος, ο Πλάτωνας, ο Ηρόδοτος, ο Οβίδιος ως μια αναγνώριση της επίδρασης που άσκησαν οι δύο αυτοί πολιτισμοί στη διαμόρφωση του κλασσικού τρόπου σκέψης.

Μοναδικός εκτός «δυάδας» είναι ο Άγιος Αυγουστίνος ο οποίος καταγόταν από την Αφρική, αλλά ήταν, βέβαια, Ρωμαίος πολίτης.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ιλιάδα και αμέσως μετά ακολουθεί το έτερο μεγάλο πόνημα του Ομήρου, η Οδύσσεια.

Αναλυτικά η λίστα:


1 Iλιάδα -Όμηρος (775 π.Χ.)

 


2 Οδύσσεια -Όμηρος (725 π.Χ.)

3 Μεταμόρφωση -Οβίδιος (8π.Χ.)

4 Το Συμπόσιο -Πλάτωνας (385-380π.Χ.)

5 Η Τέχνη της Αγάπης -Οβίδιος (2π.Χ.)

6 Φαίδων -Πλάτωνας (385-380π.Χ.)

7 Το Συμπόσιο -Ξενοφώντας (360π.Χ.)

8 Ποιήματα -Σαπφώ (γεννήθηκε το 612π.Χ.)

9 Παράλληλες Ζωές -Πλούταρχος (120π.Χ.)

10 The Aeneid -Βιργίλιος(19π.Χ.)

11 Εξομολογήσεις -Άγιος Αυγουστίνος (398π.Χ.)

12 Η φύση των πραγμάτων -Λουκρήτιος (55π.Χ.)

13 Έργα και μέρες -Ησίοδος (750π.Χ.)

14 Ιστορίες -Ηρόδοτος (450-420π.Χ.)

15 The Georgics -Βιργίλιος (29π.Χ.)
 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10610334/15-best-classics-books-of-all-time.html

 

Ο Μανώλης Γλέζος στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Λαμία την Τρίτη

2014-05-10 10:53

Ο Μανώλης Γλέζος στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Λαμία την Τρίτη

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η γραμματεία της Ν.Ε Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε την ανακοίνωση:

Σήμερα Παρασκευή  9/5 συμπληρώνονται 69 χρόνια από την μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης.  Της μεγάλης νίκης των λαών της Ευρώπης απέναντι στο φασισμό, απέναντι στην πιο μαύρη ιδεολογία που προκάλεσε τον όλεθρο και την φρίκη στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα.

Η Ν.Ε Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη σημερινή ημέρα,  τιμά τους Έλληνες πατριώτες που αντιστάθηκαν και πολέμησαν με όλες τους τις δυνάμεις την ιδεολογία του μίσους και τον κατακτητή.

Θεωρούμε μεγάλη τιμή για όλους μας να ανακοινώσουμε σήμερα την κεντρική μας πολιτική εκδήλωση στη Λαμία την Τρίτη το απόγευμα 13 Μαΐου 2014,  με ομιλητή το σύμβολο αυτού του αγώνα. Τον αγωνιστή της αριστεράς, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο ευρωβουλευτή του, τον επίτιμο δημότη του Δήμου Λαμίας Μανώλη Γλέζο. 

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ!

2014-05-09 16:50

Στην τύχη του κυριολεκτικά έχει εγκαταλειφθεί το ΤΕΙ Στερεάς από το υπουργείο Παιδείας σε σημείο που να οδηγείται σε στάση πληρωμών λόγω των αξεπέραστων οικονομικών προβλημάτων. Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση και ο Πρόεδρος του νεοσύστατου ιδρύματος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις και να κρατήσουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα ζωντανό, εν τούτοις η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δραματική με τα ταμειακά κενά να εξελλίσσονται σε ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί, ενώ την ίδια ώρα  το υπουργείο Παιδείας παθητικά παρακολουθεί το αδιέξοδο χωρίς να παρεμβαίνει αποφασιστικά για να λύσει τα  οικονομικά προβλήματα και να διεκολύνει την κατάσταση.

Ενάμισυ  χρόνο μετά την μεταρρύθμιση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία πομπωδώς εξαγγέλθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση και έντεκα μήνες από την ημέρα που το ΤΕΙ Στερεάς με Προεδρικό Διάταγμα έγινε ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα, η έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για να στηριχθεί και να ενισχυθεί ο νέος εκπαιδευτικός θεσμός έχει οδηγήσει σε συσσώρευση προβλημάτων, πολλά από τα οποία έρχονται από το παρελθόν και έχει μπλοκάρει την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στην πράξη η κυβέρνηση και ειδικά το υπουργείο Παιδείας άφησε το χρόνο να κυλήσει σε βάρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προβάλλει το δικό της έργο προφασιζόμενη κάθε φορά την οικονομική κρίση αλλά και τα  οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα που κληρονόμησε το ΤΕΙ Στερεάς από τις διοικήσεις των προηγούμενων χρόνων. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι η σημερινή διοίκηση να βρεθεί μπροστά σε ένα βουνό από προβλήματα φθάνοντας στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και την αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος αφού παρά τις προσπάθειες μείωσης του κόστους λειτουργίας, η απουσία χρηματοδότησης έχει προκαλέσει οικονομική ασφυξία στο ΤΕΙ Στερεάς. Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το ΤΕΙ Στερεάς είναι ότι από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους δεν είχε προϋπολογισμό ενώ τα προβλήματα αντί να μειωθούν διογκώνονται ακόμη περισσότερο καθώς τους πέντε μήνες του 2014 δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ και επομένως δεν μπορεί να πληρωθεί καμία οφειλή.

Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση η στάση του υπουργείου Παιδείας είναι να δίνει υποσχέσεις μεταθέτοντας τη λύση του οικονομικού προβλήματος για μετά τις ευρωεκλογές και πάντα υπό το πρόσχημα των ανοιχτών βιβλίων του ΤΕΙ Χαλκίδας που συγχωνεύτηκε στο ΤΕΙ Στερεάς και του ελέγχου των εκκρεμών διαχειριστικών περιόδων του παρελθόντος. Σύμφωνα μάλιστα  με δημοσιογραφικές πληροφορίες για το θέμα αυτό σηκώνουν τα χέρια ακόμη και οι ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι στις εκθέσεις τους ζητούν να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμείς οικονομικές υποθέσεις που αφορούν το ΤΕΙ Χαλκίδας μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 γιατί διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη οικονομική λειτουργία και διαχείριση του νεοσύστατου ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση πάντως  αναπάντητο παραμένει το καίριο ερώτημα. Στις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας είναι η στήριξη και η ενίσχυση του νεοσύστατου ΤΕΙ Στερεάς και τι κάνει η σημερινή πολιτική ηγεσία για να υποστηρίξει τη δική της μεταρρύθμιση στο χώρο της  ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης;  Μήπως το βάρος έχει πέσει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι πάντες αδιαφορούν για το ΤΕΙ Στερεάς; Το υπουργείο Παιδείας αλλά και οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ο υπουργός και οι Βουλευτές του Νομού θέλουν να στηρίξουν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα τη Λαμία που έχει τις υποδομές να αναβαθμιστεί και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης;

 

lamiakos-typos.gr

 

 

Προϊόντα: 8161 - 8170 από 8261
<< 815 | 816 | 817 | 818 | 819 >>