«Νάρκη» στη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες -Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

2014-11-11 21:49

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί ο σχεδιασμός για τη ρύθμιση οφειλών, καθώς όπως προκύπτει από τις διατάξεις του σχετικού νόμου και πολύ περισσότερο από τις εγκυκλίους, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Ενώ το υπουργείο Οικονομικών ζητάει από τον φορολογούμενο να είναι φορολογικά ενήμερος για να υπαχθεί, δηλαδή είτε να πληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του είτε να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, το υπουργείο Εργασίας ζητά την καταβολή των τρεχουσών εισφορών, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα ένταξης τους στην πάγια ρύθμιση! Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι χιλιάδες μικρομεσαίοι, που δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, δεν μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων!

Ταλαιπωρία περιμένει τους οφειλέτες των Ταμείων και για έναν ακόμα λόγο. Ενώ ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει ειδική εφαρμογή στο TAXIS, μέσω της οποίας θα δίνεται δυνατότητα όχι μόνο υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών αλλά και παράλληλης ένταξης των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να τρέξουν στα κατά τόπους ΚΕΑΟ με τα δικαιολογητικά στο χέρι!

Σημειώνεται, πως ούτως ή άλλως η. παραμονή στη νέα ρύθμιση προϋποθέτει την εξυπηρέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεων, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι οι επιτηδευματίες κινδυνεύουν να χάσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αν βρεθούν σε αδυναμία πληρωμής και των τρεχουσών εισφορών και των δόσεων της ρύθμισης! Ειδικότερα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος του Γ. Βρούτση, η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα, τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης. Κατ΄εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύνανται να εφαρμοστούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση.