Έως τέλος Οκτωβρίου η ανανέωση από τους δήμους για τις άδειες λαϊκών αγορών

2014-09-23 16:16

Έως τέλος Οκτωβρίου η ανανέωση  από τους δήμους για τις άδειες λαϊκών αγορών

Tην αναγκαιότητα να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανανέωση των αδειών στις λαϊκές αγορές επισημαίνει με έγγραφό της  προς τους δήμους και τις εμπλεκόμενες περιφέρειες η γενική γραμματεία Εμπορίου.

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι άδειες για τις λαικές αγορές θα πρέπει να έχουν ανανεωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014. Ο νόμος προβλέπει ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να έχουν προβεί στις αναγκαίες αποφάσεις δύο μήνες πριν. Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια είναι μικρά, η γραμματεία Εμπορίου ζητεί να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να καθοριστούν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 του νόμου 4246/2014. Να επισημανθεί ότι για τις γεωγραφικές περιοχής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης η αρμοδιότητα ανήκει στις περιφέρειες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές την ευθύνη έχουν οι δήμοι.