Έως τις 20 Φεβρουαρίου δυνατότητα αλλαγής έδρας για όσους έχουν μπλοκάκια

2015-01-13 22:50

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση, με την οποία παρατείνεται μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2015 (χωρίς κυρώσεις) η δυνατότητα των φυσικών προσώπων, που πληρώνονται με μπλοκάκι και φορολογούνται υπό προυποθέσεις ως μισθωτοί,  να δηλώσουν την κατοικία τους ως επαγγελματική εγκατάσταση.

Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως τρεις εργοδότες (ή, εισπράττουν το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος τους  από έναν εργοδότη, εάν υπάρχουν περισσότεροι των τριών), φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών,  υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.

Επισημαίνεται ότι μετά την τακτοποίηση της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.