Ανακαλούνται καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων-Αναστέλλεται απόφαση του 2011

2014-07-21 14:27

Ανακαλούνται καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλος αναστέλλονται και ανακαλούνται καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες και προβλέπονταν από προηγούμενη απόφαση του 2011.

Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2014-15 αναστέλλεται η εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ1575/τΒ΄/27-06-2011) υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά (0502076) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος (1602020) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης ανακαλείται η αρ. 71327/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ1575/τΒ΄/27-06-2011) υπουργική απόφαση με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. Στην κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Ιτέας (2214010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Μακρυχωρίου (3105050) και του Γυμνασίου Γόννων (3103010) σε Γυμνάσιο Μακρυχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Στη συγχώνευση των Λ.Τ. Γυμνασίου Μακρυχωρίου (3105050) και του ΓΕΛ Γόννων (3153010) σε ΓΕΛ Γόννων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
 
newsbeast.gr