Ανατροπές στις στρατιωτικές σχολές φέρνουν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τους πολύτεκνους

2014-08-28 22:42

Ανατροπές στις στρατιωτικές σχολές φέρνουν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τους πολύτεκνους

Ανατροπές προκαλεί στην εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές σειρά αποφάσεων του διοικητικού εφετείου κατ΄ εφαρμογήν αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες καθίστανται ουσιαστικά ανενεργές οι διατάξεις που θεσπίζουν καθ' υπέρβαση εισαγωγή σε ποσοστό 35% των τρίτεκνων και πολύτεκνων στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οι ρυθμίσεις του τελευταίου νόμου του 2011 κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ με τους ανώτατους δικαστές να κρίνουν ότι παραβιάζεται η αρχή της αξιοκρατίας και της ισότητας αρχές απαραίτητες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά βάση, δηλαδή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται ότι επί σειρά δεκαετιών τα τέκνα των πολύτεκνων καταλάμβαναν ποσοστό 35% επί του συνόλου των θέσεων των υποψηφίων στρατιωτικών σχολών το οποίο έχει θεσπιστεί για την καθ΄ υπέρβαση εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές.

Ωστόσο, η υπόθεση ο νόμος κρίθηκε από το Συμβούλίο της Επικρατείας μετά από προσφυγές υποψηφίων που δεν εισήχθησαν σε αυτές τις σχολές αν και είχαν γράψει καλύτερα