Ανοίγει η αίτηση στο Taxis για την ρύθμιση στην εφορία με 100 δόσεις

2014-11-24 10:31

Σύμφωνα με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, άμεσα θα ενεργοποιηθεί η ειδική εφαρμογή του συστήματος Taxis, αποκλειστικά μέσω της οποίας θα μπορούν να γίνονται αιτήσεις υπαγωγής στην ρύθμιση από τους οφειλέτες. Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές ύψους ως 1.000.000 ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί μέχρι και τις 100, προβλέπεται διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων ως και 90%.
Ελάχιστο ύψος δόσης έχουν οριστεί τα 50 ευρώ, ενώ το επιτόκιο ανέρχεται σε 4,56% από 8,76% που ισχύει στις τρέχουσες ρυθμίσεις οφειλών.
Όπως προβλέπεται στην απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, επέρχονται οι εξής αλλαγές, σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο της ρύθμισης. Οι αλλαγές στην ρύθμιση για τις 100 δόσεις στην εφορία
-Δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν οι μη ληξιπρόθεσμες, κατά την 1η Οκτωβρίου, οφειλές, όπως οι δόσεις Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου του ΕΝΦΙΑ και η τελευταία δόση του Φόρου Εισοδήματος, που λήγει στο τέλος της εβδομάδας -Δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση, αλλά μόνο όσα κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ως την 1η Οκτωβρίου 2014. -Δεν μπορούν να αυξηθούν οι δόσεις της νέας ρύθμισης, από τον αριθμό που θα επιλεγεί αρχικώς, για όλους όσοι μεταπηδήσουν στο νέο πλαίσιο από ισχύουσα, ενήμερη ρύθμιση, δηλ. αν κάποιος με υπόλοιπο 15 δόσεων σε ισχύουσα ρύθιση, μεταπηδήσει στην νέα και διακανονίσει την οφειλή του σε 30 δόσεις, δεν μπορεί στην πορεία να ζητήσει οι δόσεις αυτές να γίνουν 48 ή 60 κτλ.
Στην ρύθμιση μπορεί κάποιος να υπαχθεί ως τις 31 Μαρτίου. Όποιος κάνει αίτηση μέσω της εφαρμογής του TAXISnet και γίνει δεκτός στην ρύθμιση, θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση προς την Εφορία μέσα σε τρεις (3) ημέρες και τις υπόλοιπες ως την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί επιπλέον έσοδα 200.000.000 ευρώ λόγω των ρυθμίσεων με τις 100 δόσεις στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.