Ανοίγει η εφαρμογή στο TAXIS για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

2014-11-17 08:35

Ανοιξε ο δρόμος προκειμένου το αργότερο έως αύριο Τρίτη να ενεργοποιηθεί η ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στο TAXIS για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών.

Σήμερα ή αύριο αναμένεται να εκδοθεί η νέα εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλει αίτηση μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015. H αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα ανοίξει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).

Μετά από επιλογή του οφειλέτη υπάγονται στη ρύθμιση:

  • Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
  • Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.
  • Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών. Αν ο φορολογούμενος δηλώσει ψευδώς ότι έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις και από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι χρωστά δηλώσεις, θα πρέπει πρώτα να τις υποβάλει και μετά να υπαχθεί στη ρύθμιση.
  • H ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών με κούρεμα από 20% έως και 100% των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει κάθε οφειλέτης.
  • Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι για εφάπαξ εξόφληση διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων, για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, για 24 δόσεις ποσοστό 80%, για 36 δόσεις 70%, για 48 δόσεις 60%, για 60 δόσεις 50%, για 72 δόσεις 30%, ενώ για τις 100 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων περιορίζεται σε 20%. H κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
  • Η πρώτη δόση της ρύθμισης θα είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή των δόσεων θα διενεργείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της φορολογικής διοικήσεως.
  • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές, αλλά και τόκος που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και όσο αυτή διαρκεί οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.