Απαλλάσσονται από ευθύνες οι κακοδιαχειριστές δημοτικών επιχειρήσεων

2014-08-20 15:23

Απαλλάσσονται από ευθύνες οι κακοδιαχειριστές δημοτικών επιχειρήσεων

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε αποδεκτή από το ΥΠΟΙΚ

Στην πλήρη απαλλαγή των διοικήσεων δημοτικών επιχειρήσεων από ευθύνες που έχουν για φοροοφειλές που δημιούργησαν οδηγεί Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Οικονομικών.

Η «περίεργη» γνωμοδότηση έρχεται σε μια περίοδο που αποκαλύπτονται περιπτώσεις προκλητικής κακοδιαχείρισης από κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά και σε μια χρονική στιγμή που έχει προκύψει θέμα με την απογραφή των 133 δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία απογραφής.

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ προβλέπει ότι η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη βεβαίωση αυτών σε βάρος των οικείων ΟΤΑ, συνεπάγεται και την απαλλαγή των διοικούντων από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους.

Το σκεπτικό της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι ότι αφού δεν υφίσταται η οφειλή στο όνομα του αρχικού υποχρέου δεν μπορεί να υπάρχει στο όνομα του αλληλεγγύως υποχρέου. Πιο απλά η διαγραφή των οφειλών που βεβαιώθηκαν ταμειακά αποτελεί διαγραφή του χρέους και επομένως δεν μπορεί να υφίσταται ευθύνη των διοικούντων τη δημοτική επιχείρηση, αφού ο αρχικός και κύριος υπόχρεος παύει να ευθύνεται.

Σύμφωνα με το ΝΣΚ η διαγραφή του χρέους των δημοτικών επιχειρήσεων και η επαναβεβαίωσή τους στους οικείους ΟΤΑ συνιστά λόγο απόσβεσης της φορολογικής ενοχής συνολικά και αντικειμενικά, υπό την έννοια ότι απαλλάσσονται αυτής και τα δύο φορολογικά υποκείμενα, ήτοι η δημοτική επιχείρηση και ο διοικών αυτήν.

Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπόχρεα με τις δημοτικές επιχειρήσεις για την εξόφληση των οφειλών, δεν ευθύνονται για το ποσό της κύριας οφειλής, ενώ ως προς το ζήτημα της ευθύνης των Δημάρχων των ΟΤΑ που αναλαμβάνουν την εξόφληση των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων, ξεκαθαρίζεται πως δεν προκύπτει προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους.