Αποτελέσματα αστυν. ελέγχων σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

2014-08-14 10:26

Αποτελέσματα αστυνομικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, αναπτύχθηκαν ειδικότερες αστυνομικές δράσεις για την καταπολέμηση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου

Συνελήφθησαν συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα και βεβαιώθηκαν σαράντα (40) υγειονομικές παραβάσεις και τρεις (3) παραβάσεις για παράνομο υπαίθριο εμπόριο

Κατασχέθηκαν πλήθος ειδών παρεμπορίου, όπως είδη οικιακής χρήσης, είδη ένδυσης, πορτοφόλια, ρολόγια, γυαλιά, ζώνες κ.α.

Συστηματικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 04-08-2014 έως και 11-08-2014, αναπτύχθηκαν συντονισμένες αστυνομικές δράσεις με σκοπό :

την διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και
την καταπολέμηση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου.
Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, συνελήφθησαν συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα και ειδικότερα :

Έντεκα (11) ημεδαποί και τρεις (3) αλλοδαποί, για υγειονομικές παραβάσεις.
Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τρεις (3) ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.
Κατασχέθηκαν πλήθος ειδών παρεμπορίου, όπως είδη οικιακής χρήσης, είδη ένδυσης, πορτοφόλια, ρολόγια, γυαλιά, ζώνες κ.α.

Βεβαιώθηκαν συνολικά σαράντα τρεις (43) παραβάσεις και συγκεκριμένα :

(40) υγειονομικές παραβάσεις και
(3) παραβάσεις για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.
Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον και στο μέλλον, σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .