Αυτό είναι το κοινωνικό μέρισμα;

2014-06-19 09:46

 

Τη 18η Ιουνίου 2014, ο Βουλευτής Ν.Δ. Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνος Ι. Κουτσογιαννακόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών επισημαίνοντας τις «Αδικίες στην καταβολή του κοινωνικού μερίσματος».

Η ερώτηση αφορά το θέμα της άνισης αντιμετώπισης ορισμένων κατηγοριών ένστολων, ως προς την απόδοση του κοινωνικού μερίσματος.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Φθιώτιδος αναφέρει δύο παραδείγματα ως προεξέχουσες περιπτώσεις άδικης μεταχείρισης:
Μία οικογένεια, λόγου χάρη, στην οποία ο ένας σύζυγος λαμβάνει μηνιαίες μικτές αποδοχές 1.600€ και ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η, δεν δικαιούται να λάβει την κοινωνική παροχή. Αντίθετα, στην περίπτωση που και οι δύο λαμβάνουν από 1.500€ μεικτά μηνιαίως έκαστος, δικαιούνται να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα και οι δύο.
Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος προτείνει να διευρυνθεί το ατομικό κριτήριο πέραν και άνω των 1.500€, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο, οικογενειακό ετήσιο εισόδημα 30.000€ να λαμβάνει την κοινωνική παροχή εις διπλούν, ενώ το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα των 16.000€, επί παραδείγματι, να μην την λαμβάνει.
Επιπλέον, ο Βουλευτής αναφέρει τις περιπτώσεις έγγαμων που λαμβάνουν αναδρομικά και ορθά το επίδομα γάμου, αλλά οδηγούνται στον αποκλεισμό από το κοινωνικό μέρισμα διότι τυχαίνει, συγκυριακά, να υπερβαίνουν το όριο των 1.500€ μεικτών μηνιαίως.
Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος θέτει τον νέο Υπουργό προ των καταφανών αδικιών που εμφανίζονται κατά την απόδοση του κοινωνικού μερίσματος και ζητά την παρέμβασή του για την διόρθωση των στρεβλώσεων ώστε η συγκεκριμένη έκτακτη παροχή να διέπεται από πραγματική δικαιοσύνη.
 
 
 
lamiafm1.gr