Β. Κυριακάκης: Ερώτηση για απλήρωτους ανέργους και εκπαιδευτές σε προγράμματα κατάρτισης

2014-09-22 19:31

ΕΡΩΤΗΣΗ κατέθεσε προς τον  υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο  βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β. Κυριακάκης για απλήρωτους καταρτιζόμενους ανέργους και εκπαιδευτές σε προγράμματα κατάρτισης στη Φθιώτιδα. Το κείμενο της ερώτησης:

 

ΘΕΜΑ: « Απλήρωτοι καταρτιζόμενοι και εκπαιδευτές σε Προγράμματα Κατάρτισης της Πράξης “Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας στο Νομό Φθιώτιδας”. »

Τα εν λόγω Προγράμματα Κατάρτισης στα πλαίσια της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας στο Νομό Φθιώτιδας»  πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Φθία» και υλοποιήθηκαν σε διάφορα ΚΕΚ. Οι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν περίπου 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορους δήμους του νομού Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με δημόσιες διαμαρτυρίες των καταρτιζόμενων, πέρα του γεγονότος ότι τα προγράμματα δεν συνεχίστηκαν με την προβλεπόμενη απασχόληση τους σε θέσεις των εκάστοτε δήμων, είναι και επί ένα περίπου εξάμηνο απλήρωτοι  καθώς  δεν τους έχει αποδοθεί η αμοιβή τους για την παρακολούθηση του σεμιναρίου,  παρόλη την συμβατική πρόβλεψη για απόδοση το πολύ δυο μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου, με την Β’ δόση του προϋπολογιζόμενου ποσού της Δράσης.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτές των εν λόγω προγραμμάτων.

Επειδή, το παραπάνω είναι ένα από τα πολλά κρούσματα μη πληρωμής καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών σε παρόμοια προγράμματα,

Επειδή, ακόμα και σήμερα δεν έχει υπάρξει υπεύθυνη απάντηση σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής καθώς και των λόγων μη συνέχισης και ολοκλήρωσης του προγράμματος

Επειδή, η κατάσταση αυτή υποτιμά την νοημοσύνη των καταρτιζόμενων ανέργων και των εκπαιδευτών ,

Ερωτάται ο κ .Υπουργός

Πόσα παρόμοια προγράμματα έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη στο νομό Φθιώτιδας;

Ποιοι φορείς έχουν αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης και ποια ΚΕΚ την κατάρτιση;

Πόσους καταρτιζόμενους ανέργους καθώς και εκπαιδευτές αφορούν; Πώς εξελίσσεται η διαδικασία πληρωμής των προβλεπόμενων αμοιβών σε καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές;

Ποιοι οι λόγοι αφενός της μη συνέχισης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων και αφετέρου της έως σήμερα καθυστέρησης πληρωμής των προβλεπόμενων σε καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές;

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί και πότε για την άμεση και οριστική εξόφληση των οφειλών στους καταρτιζόμενους ανέργους και τους εκπαιδευτές;

Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί και πότε, ώστε να μη  επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις και να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των προγραμμάτων καθώς και οι προβλεπόμενες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα πληρωμής;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Κυριακάκης

Δημήτρης Στρατούλης