Δήμος Μακρακώμης-Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 4 Μαρτίου

2015-02-27 15:53

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010,σας προσκαλώ σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα
του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 4η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2.Περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παλαιοβράχας Δ. Μακρακώμης».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4.Περί υλοποίησης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παλαιοβράχας Δ. Μακρακώμης».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
5.Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη βάση δεδομένων της Σ.Καραγιλάνης μ.Ε.Π.Ε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6.Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο Δήμου Μακρακώμης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και ΕπαγγελματικήςNΖωής 2014-2015» στο πλαίσιο της υπ’αριθμόν 1551/2-7-2014
πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7.Πρόθεση συμμετοχής του Δήμου Μακρακώμης
στη σύσταση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8.Τοποθέτηση προτομών.
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
9.Συγκρότηση Επιτροπών Οριστικής Παραλαβής έργων του πρώην Δήμου Σπερχειάδος.
ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ
10.Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων Δήμου Μακρακώμης.
ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ
11.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου του Συνδέσμου Ύδρευσης ΟΤΑ Ν. Φθιώτιδας από πηγές κανάλια Πύργου Υπάτης.
ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ
12.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μακρακώμης.
ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ
13. Ψήφιση κανονισμού άρδευσης Δήμου Μακρακώμης.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ

Κατεβάστε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τακτική συνεδρίαση στις 04/03/2015 από εδώ.