Δήμος Μακρακώμης-Πρόσκληση Δημ. Συμβουλίου Παρασκευή 12/09/2014

2014-09-09 15:46

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 12η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. -ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2. Έγκριση Π.Π.Π. του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΡΕΣΣΕΡΑ της Τ. Κ. Παλαιοβράχας.-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Έγκριση συνδρομητικής εγγραφής του Δήμου σε δικτυακές βάσεις δεδομένων-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4.Περί έγκρισης της αριθ. 163/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση εκτέλεσης έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φτέρης» και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον πρ/σμό του Δήμου.-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ