Δήμος Μακρακώμης-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

2014-09-12 15:30

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλεί όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημοτών


να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εντός πέντε (5) ημερών δηλαδή μέχρι τηνΠαρασκευή 19/09/2014, για την συμμετοχή και την εκπροσώπηση τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα καταθέτουν στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας καθώς και το όνομα του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από το Δήμο Μακρακώμης, αρμόδιος Υπάλληλος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαντώνης Κων/νος, Διεύθυνση : Αφών Πάππα 2 Σπερχειάδα , Τηλέφωνο : 2236350201.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυριαζής Γεώργιος