ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2014

2014-10-30 19:47

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 31η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                                                   
1.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.του ΦΟΔΣΑ- ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ