ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2015

2015-01-05 14:21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στις 6 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 – μετά τη Θεία Λειτουργία – θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή της κατάδυσης του Τίμιου Σταυρού στην Γέφυρα του ποταμού Σπερχειού.
Προσκαλούνται να παραστούν στην τελετή και να τιμήσουν με την παρουσία τους:
- Οι Διοικητές των Αστυνομικών τμημάτων Σπερχειάδας και Μακρακώμης.
- Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης.
- Ο Πρόεδρος Δ.Σ., οι Αντιδήμαρχοι , τα μέλη του Δ.Σ., οι Πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων, οι Εκπρόσωποι αυτών και οι νόμιμοι εκπρόσωποι όλων των φορέων του Δήμου μας.
- Οι Προϊστάμενοι των Δημοσίων Υπηρεσιών που εδρεύουν στον Δήμο μας.
- Οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. του νομού.
- Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ