ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

2014-09-02 13:08

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα
στη Σπερχειάδα στις 07.09.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, ώστε να διεξαχθεί η
προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος
Μπότσης Βασίλειος