ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-Πρόσκληση ορκωμοσίας μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων και Εκπροσώπων που απουσίαζαν στις 24-08-14

2014-08-28 11:12

Μετά την απουσία σας κατά την ορκωμοσία των μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων η οποία έγινε την 24-8-2014 παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σπερχειάδα την 1-9-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να ορκιστείτε.

 

Ο Δήμαρχος

 

Παπαευθυμίου Ευθύμιος