Δημοτική παράταξή "ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ"-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

2014-12-01 19:38

ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ, 1 Δεκ 14
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΤΟΥΣ  2015
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης, την 13/11/2014, την 23/11/2014 και την 27/11/2014 συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 και αυξήσεις στα ανταποδοτικά  τέλη  καθαριότητας και φωτισμού.

Η δημοτική παράταξή μας ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ συμμετείχε παραγωγικά με στόχο αφενός να συμβάλει θετικά με την ανάδειξη θεμάτων και ζητημάτων που πρέπει να προβλεφθούν ή να θεραπευτούν και αφετέρου να μπορέσει να πληροφορήσει τους δημότες ,δια μέσω του κυρίαρχου θεσμικού  οργάνου του Δήμου, για τα κρίσιμα θέματα που τον απασχολούν και θα τον απασχολήσουν στην καθημερινότητά του, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην οικονομική του επιβάρυνση  που θα υποστεί στην δραματική περίοδο της κρίσης που όλοι βιώνουμε.

Το τεχνικό πρόγραμμα, για το 2015, δυστυχώς  ήταν φτωχό και μάλλον δεν ήταν καν πρόγραμμα. Περιελάμβανε έργα μόλις 410.000 ευρώ, χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα και χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία υποβολή προτάσεων από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί Διαβούλευση και βέβαια χωρίς να περιλαμβάνει έργα από άλλους πόρους, εκτός από ΣΑΤΑ, όπως από ανταποδοτικά τέλη ή επιχορηγήσεις. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή μας δηλώνει την πρόθεσή  της να μην κάνει έργα καθαριότητος, φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης?

Βέβαια η λογική είναι σταθερή και αλάνθαστη κάνουμε το ελάχιστα απαιτούμενο για να καλύψουμε το τυπικό και μετά με την αλαζονεία της Εξουσίας και του λογική του «άρχοντα» κάνουμε χάρες στους υπηκόους, τροποποιώντας το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό σε κάθε Δ.Σ. Ενδεικτικό της υποκρισίας στην σύνταξη του τεχνικού προγράμματος είναι το γεγονός  ότι στο αμέσως επόμενο θέμα ήρθε τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού  του 2014 με ύψους 450.000 ευρώ. Δηλαδή μία μόνο τροποποίηση του,  από τις πλέον των δέκα που έγιναν το 2014, είναι μεγαλύτερη από ολόκληρο το πρόγραμμα του 2015.

Ο Προϋπολογισμός  για το οικονομικό έτος 2015 που παρουσιάσθηκε από την Δημοτική αρχή είναι οριακά χαμηλότερος των 10.000.000 ευρώ. Με την απλή ανάγνωση των στοιχείων προκύπτει εμφανώς η έλλειψη πόρων και η παντελής απουσία κοινωνικών δράσεων και αναπτυξιακών προοπτικών. Γεγονός που κυρίως οφείλετε στην εγκατάλειψη της αυτοδιοίκησης από την κεντρική κυβέρνηση, στην μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων χωρίς την μεταβίβαση των αντίστοιχων πόρων. Κατάσταση που επιβάλει την διεκδικητική δράση της Δημοτικής Αρχής έναντι της κυβέρνησης και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Πλέον της φτώχιας μας,  δυστυχώς έχουμε την αδυναμία, στην καλύτερη των περιπτώσεων ή την αδιαφορία στην χειρότερη, ίσως  λόγω της πρόσφατης νωπής εντολής και δεν λογαριάζουμε τίποτα και κανέναν με αποτέλεσμα στον προϋπολογισμό να εξαφανίζονται υπάρχουσες οφειλές και  να μην συμπεριλαμβάνονται σίγουρα έσοδα. ‘Έτσι οφειλές για την ανέγερση του ξενώνα Αγίου Γεωργίου ύψους 399.000 ευρώ, εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του 2014 και αναγνωρισμένες από τον Δήμο για  εργασίες που έχουν παραληφθεί, ως δια μαγείας εξαφανίσθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2015.  Βέβαια επειδή δεν εγκρίθηκε το δάνειο που είχε ζητήσει η Δημοτική Αρχή  ύψους 322.000 ευρώ θεώρησε σκόπιμο να κρύψει τις οφειλές  για να μην χαλάσει η χημεία ή  μήπως η αλχημεία του Π/Υ.

Το ίδιο ισχύει και για το έργο « κατασκευή δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ φτέρης» για το οποίο υπάρχουν 70.000 ευρώ στον Π/Υ Εξόδων του 2014 τα οποία  εξαφανίσθηκαν για το 2015 χωρίς να φαίνονται έξοδα- πληρωμές  το 2014. Δηλαδή όταν εξαφανίζονται τόσο προφανείς οφειλές , τι γίνεται με τις λιγότερο εμφανείς.

Επιπλέον στα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης δεν υπάρχει πρόβλεψη και εγγραφή ποσού στον αντίστοιχο κωδικό από τα τέλη αποχέτευσης χωρίς να γίνεται αντιληπτός ο λόγος.   Όμως κατά την συζήτηση προέκυψε ότι τα τέλη αποχέτευσης θα είναι στο 80% των τελών της ύδρευσης, ποσό αρκετά υψηλό έως αβάσταχτο από τις περισσότερες οικογένειες, για το οποίο υπήρξε έντονη αντίδραση από την παράταξή μας και προτιθέμεθα να επανέλθουμε στο θέμα.

Σαν συνέχεια των παραπάνω τακτικών και πολιτικών, που δεν λαμβάνουν υπόψη την δυνατότητα ανταπόκρισης των Δημοτών, αλλά στηρίζονται στο γεγονός ότι είναι αρχή της 5ετίας  και το πολιτικό κόστος μικρό, ήρθε και η κατά 15% αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Η παράταξη μας δήλωσε την αντίθεσή της στην αύξηση και επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν οικονομίες στο φωτισμό  και μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει μία πολύ  μικρότερη αύξηση.

Αναφορικά με την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2007 – 2013 (Π.Α.Α. 2007-2013), προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των μέτρων:
Α. 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (για μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, αγροτική οδοποιία από 4μ έως 6μ, κ.λ.π.)
Β.  322: Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών  (βελτιώσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων.

Η παράταξή μας καταψήφισε την πρόταση καθόσον για το μέτρο 321 δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου προτάσεις προς χρηματοδότηση, παρόλο που αυτό αφορούσε υποδομές και βελτιώσεις συνθηκών του γεωργοκτηνοτροφικού πληθυσμού της περιοχής μας, αλλά είχε εστιασθεί μόνο στο μέτρο 322 με τις δύο προτάσεις:
Α. Συνολική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Μακρακώμης, προϋπολογισμού 980.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) !!!
Β. Διαρρύθμιση Δημοτικού Κτιρίου σε Δημοτική Βιβλιοθήκη, ΔΚ Σπερχειάδας, προϋπολογισμού 290.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) !!!

Ο επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κ. Ματθαίος Σκούρας, στην παρέμβασή του τόνισε ότι είναι παράλογο να ζητάμε χρηματοδότηση για δράσεις μόνο στο κέντρο των πόλεων μας και όχι για έργα υποδομής / βελτίωσης των αγροτικών περιοχών τα οποία θα συμβάλουν  στην βελτίωση των συνθηκών των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των επαγγελματιών και γενικότερα όλων των πολιτών της περιοχής μας.

Στην δικαιολογία της Δημοτικής Αρχής περί μη ύπαρξης ώριμων μελετών, έφερε ως παράδειγμα την μελέτη Ασφαλτόστρωσης του Δρόμου Τσούκα – Λιβάδια, έργο το οποίο και ζήτησε να προταθεί για χρηματοδότηση.

Τέλος στις αιτιάσεις της Δημοτικής Αρχής ότι υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις από άλλους Δήμους για έργα του μέτρου 321 και θα είναι δύσκολο να χρηματοδοθούν κάποιες προτάσεις μας, τονίσθηκε εκ μέρους μας, ότι αυτό φανερώνει και την σπουδαιότητα / αναγκαιότητα των έργων αυτών και ποτέ δεν θα πρέπει να προεξοφλούμε, ότι οι προτάσεις μας δεν θα έχουν τύχη.