Διευκρινίσεις για το βιβλιάριο ανασφάλιστων

2014-08-01 17:07

Διευκρινίσεις για το βιβλιάριο ανασφάλιστων

Διευκρινήσεις για το ζήτημα του υπολογισμού εισοδήματος κατά τη διαδικασία χορήγησης βιβλιαρίων ανασφαλίστων, τα κριτήρια αναφέρονται παρακάτω.
Τόσο το πραγματικό, όσο και το τεκμαρτό εισόδημα της οικογένειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ξεχωριστά υπολογιζόμενα τα 6000ευρώ.   Σημειώνουμε ότι από τον υπολογισμό του τεκμαρτού εξαιρείται αποκλειστικά η κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία (συμπεριλαμβανομένης της  μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρημένης). 

Δεν υπολογίζεται ως εισόδημα επίσης, η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3000ευρω  για άγαμο και 5000ευρω αντίστοιχα για έγγαμο. 

Γίνεται προσαύξηση κατά 50%  επί του εισοδηματικού ορίου (6000ευρω) αποκλειστικά για το μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω. 

Το όριο τον 6000ευρω  προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευμένο παιδί, με την προϋπόθεση βεβαία ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.