Δυνατή η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας εάν υπάρχουν οφειλές

2014-08-12 22:59

Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων: Διευκρινίσεις για τη φορολογική ενημερότητα

Ολοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποδεικτικό της φορολογικής τους ενημερότητας. Αυτό διευκρινίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος) δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίζοντας ότι αποδεικτικό ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί μέσω διαδικτύου με διάρκεια ισχύος δύο μηνών σε περιπτώσεις μη ύπαρξης βεβαιωμένων οφειλών.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός μήνα και χορηγείται από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Ελεγκτικό Κέντρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, από το Σεπτέμβριο θα χορηγείται και ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας για τις περισσότερες περιπτώσεις, με διάρκεια ισχύος ενός μήνα. 
Σε ό,τι αφορά στον συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) θα υπάρξει σύντομα, τις επόμενες ημέρες, απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που θα ρυθμίζει το ζήτημα