Δ. Μπριάνης:Αδικεί την Φθιώτιδα η κατάταξη για το επίδομα θέρμανσης

2014-12-02 08:20

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε  στο Κοινοβούλιο ο βουλευτής Φθιώτιδας Δημήτρης Κ. Μπριάνης σχετικά με την κατάταξη του Νομού Φθιώτιδας στην Γ’ κλιματική ζώνη ως προς τον υπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης. Ο κος Μπριάνης επισήμανε τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές που υπάρχουν στον Νομό, λόγω των οποίων υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από περιοχή σε περιοχή. Πρότεινε την αναγκαιότητα κατάταξης της κάθε περιοχής σε ιδιαίτερη κατηγορία (ορεινή, ημιορεινή, πεδινή κ.λ.π) για τον ορθό υπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης και όχι την κατάταξη σε ιδιαίτερη κατηγορία ολόκληρου του Νομού, γεγονός που δημιουργεί ανισότητες. Το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης είναι το εξής:
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


       Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με την υπ'αριθμ πρωτ. Δ33503 7619/ΕΞ 18.10.2013, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες.
       Ο Νομός Φθιώτιδας κατατάσσεται στη Γ' κλιματική ζώνη.
       Στην υπουργική απόφαση παροράται ότι στο Νομό Φθιώτιδας, -και το ίδιο ισχύει και σε άλλους Νομούς-, υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές από τη στάθμη της θάλασσας, έτσι ώστε να υπάρχουν παράλιες περιοχές, πεδινές, αστικές και ημιαστικές, και κοινότητες που κείτονται σε ορεινές και ημιορεινές τοποθεσίες.
       Από τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές προκύπτουν εξίσου μεγάλες θερμοκρασιακές αποκλίσεις ανά περιοχή, -ανάλογα με το πού αυτή βρίσκεται-,έτσι ώστε να υπάρχουν μεταξύ παράλιων και πεδινών περιοχών και ορεινών και ημιορεινών, θερμοκρασιακές αποκλίσεις μεγαλύτερες της τάξεως των 10 βαθμών της κλίμακας Κελσίου.
       Είναι σαφές ότι οι κλιματικές και συνεπώς οι θερμοκρασιακές διαφορές είναι πολύ μεγάλες  μεταξύ των περιοχών αυτών του ίδιου Νομού και κατά συνέπεια δεν μπορούν, επί παραδείγματι η ορεινή Δυτική Φθιώτιδα  να κατατάσσεται κλιματικά στην ίδια ζώνη με τις παράλιες, πεδινές αστικές και ημιαστικές περιοχές του ίδιου Νομού αλλά και της Αττικής (Αθήνα) και τα νησιά.
        Μια απλή σύγκριση με αντίστοιχες περιοχές του γειτνιάζοντος Νομού Ευρυτανίας για παράδειγμα, δημιουργεί εύλογα άνιση κατανομή στο επίδομα θέρμανσης , πόσω μάλλον δε, όταν στο Νομό Ευρυτανίας υπάρχουν και κοινότητες με πολύ μικρότερο υψόμετρο 400 έως 500 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας συγκριτικά με αντίστοιχες ορεινές περιοχές του Νομού Φθιώτιδας.
Κατόπιν τούτων
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.Για ποιό λόγο η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες -όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση-, η οποία παραβλέπει ανισομερώς τις κλιματικές και θερμοκρασιακές διαφορές που υπάρχουν εντός του ίδιου Νομού;
2.Γιατί δεν γίνεται κατανομή σε κλιματικές ζώνες ανάλογα με την πραγματική κλιματική κατάσταση κάθε περιοχής και το  γεωγραφικό ανάγλυφο, διακρίνοντας αυτές σε  ορεινές, ημιορεινές, πεδινές, παραθαλάσσιες κλπ, όπου αυτό χρειάζεται,
έτσι ώστε να καθορίζεται το ύψος του επιδόματος θέρμανσης με περισσότερη δικαιοσύνη;
28 Νοεμβρίου 2014                                                              Ο ερωτών Βουλευτής