Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους

2014-07-08 10:45

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους

Με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίνεται συμπληρωματικό πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων ύψους 5.000.000 ευρώ, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με κοινοτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΚΤΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 432/20486/14-02-2014 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση προγράμματος Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014». Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

 

 

dikaiologitika.gr