Ενημέρωση της Περιφέρειας Στερεάς για τα νεκρά ψάρια στον Σπερχειό

2014-07-28 17:09

 

Θέμα: « Εμφάνιση νεκρών ψαριών στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού»

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας, σας ενημερώνει ότι μετά από καταγγελία για νεκρά ψάρια στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, κλιμάκιο της πήγε στην περιοχή και διαπίστωσε την ύπαρξη νεκρών ψαριών της οικογένειας Mugilidae (κεφαλοειδή) σε αποσύνθεση. Στις περιοχές που παρατηρήθηκαν τα νεκρά ψάρια το ποτάμι δεν είχε καθόλου ροή και τα νερά ήταν στάσιμα, ενώ το οξυγόνο που μετρήθηκε στο νερό με όργανο της υπηρεσίας μας, ήταν σχεδόν μηδενικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο θάνατος των ψαριών οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου, παρ’ όλα αυτά ελήφθησαν δείγματα νερού από την περιοχή και στάλθηκαν για περαιτέρω εξειδικευμένη ανάλυση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.