ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-Η δημοτική παράταξη που θα δεσμευθεί δημόσια για την υλοποίησή της θα έχει κάθε δυνατή στήριξη από την παράταξή μας.

2014-05-20 11:49

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Η δημοτική μας παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες που ανέδειξε κατά την διάρκεια της εκλογικής περιόδου και θέλοντας να συμβάλλει παραγωγικά, αποφεύγοντας την πόλωση, τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και τον εκμαυλισμό συνειδήσεων και την υποβάθμιση των προσωπικοτήτων των δημοτών μας καταθέτει δημόσια πρόταση για την επόμενη μέρα του Δήμου Μακρακώμης.
Η δημοτική παράταξη που θα δεσμευθεί δημόσια για την υλοποίησή της θα έχει κάθε δυνατή στήριξη από την παράταξή μας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πλέον των αυτονόητων για την διαφάνεια στη διαχείριση και τον εσωτερικό έλεγχο στη λειτουργία του θεωρούμε αναγκαίο να λειτουργήσουν τα θεσμικά προβλεπόμενα όργανα, όπως είναι:
• Η επιτροπή διαβούλευσης, η επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης, η λογοδοσία με την
πραγματοποίηση των προβλεπόμενων λαϊκών συνελεύσεων.
• Η καθιέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Δημότη. Δηλαδή κάθε 3η συνεδρίαση του, το ΔΣ να
συνεδριάζει στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Αγίου Γεωργίου, καθώς και Τοπικής Κοινότητας Τυμφρυστού, με δικαίωμα λόγου στους Δημότες μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των τακτικών θεμάτων.
• Η άμεση και πλήρης λειτουργία των ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου και Μακρακώμης και δημιουργία
τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη.
• Η άμεση επαναφορά του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και του ΚΕΦ στην Δημοτική
Ενότητα Μακρακώμης, όπου ήταν και η έδρα της Εφορείας.
• Η άμεση λειτουργία του παραρτήματος του ΙΚΑ στη Μακρακώμη, όπου ήταν και η έδρα
του.
• Να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν διοικητικές μονάδες του Δήμου (διευθύνσεις και
τμήματα) στις Δημοτικές Ενότητες Μακρακώμης και Αγίου Γεωργίου.
• Δίκαιη και αναλογική κατανομή των κονδυλίων της ΣΑΤΑ και πλέον αυτής στις
τοπικές και δημοτικές ενότητες, σύμφωνα με τον πληθυσμό, τις ανάγκες και τα έσοδα που αυτές
εισφέρουν στο Δήμο, από εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως ύδατα, δικαιώματα ξύλευσης, βόσκησης, κλπ.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Πιστεύοντας απόλυτα στις δυνατότητες του τόπου μας και στους ανθρώπους του, θεωρούμε αναγκαίο να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες υποδομές που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.
• Σχέδια Πόλης. Συνέχιση και πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης της Μακρακώμης,
επικαιροποίηση και επέκταση του σχεδίου πόλης της Σπερχειάδας, με στόχο την ένωση των δύο πόλεων με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του οδικού άξονα Μακρακώμης – Σπερχειάδας.
• Αναδασμός. Υλοποίηση του αναδασμού της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης.
• Διαχείριση Υδάτων. Εκσυγχρονισμός της άρδευσης και δημιουργία φραγμάτων για την
καλύτερη εκμετάλλευση των υδάτων και την αποφυγή πλημυρών και Ύδρευση Μακρακώμης, από πηγές Κανάλια Πύργου.
• Βιολογικοί Καθαρισμοί. Λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού για την περιοχή του Αγίου
Γεωργίου και Τυμφρυστού. Εκσυγχρονισμός και διαχωρισμός του αποχετευτικού δικτύου Μακρακώμης και ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Σπερχειάδας.
• Δημιουργία Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου. Σύνταξη των αναγκαίων μελετών για
τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου, με κλειστό Γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων, κλειστό κολυμβητήριο και ανοιχτά γήπεδα Τενις, Μπάσκετ, Βόλεϊ, κλπ, σε χώρο μεταξύ των δύο πόλεων. Δημιουργία Πνευματικού Κέντρου στο διατιθέμενο για το σκοπό αυτό οικόπεδο στη Μακρακώμη.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η παράταξή μας θα συμβάλλει με κάθε μέσο και τρόπο και θα βοηθήσει πρωτοβουλίες για την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην στήριξη του πρωτογενή τομέα, αλλά και στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και δράσεων.

Θεωρούμε ότι οι Δημότες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, δεν καθοδηγούνται και διαθέτουν την αναγκαία κρίση και δημοκρατική παιδεία ώστε να επιλέξουν και να αποφασίσουν σωστά λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω πρόταση μας και τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν για την υλοποίηση της.

Μακρακώμη, 19 10.08 μ.μ., Μαΐου 2014

Για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Ματθαίος Γρ. Σκούρας