Επιστροφή αδειών καί πινακίδων σε όσους πληρώνουν με διακανονισμό τα πρόστιμα

2014-07-08 14:36

Δείτε την ανακοίνωση του Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου:

"Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3446/2006, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από 150 έως 5.000 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιβολή της διοικητικής ποινής της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας αυτών, για χρονικό διάστημα από 1 έως 12 μήνες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή του διοικητικού προστίμου, αφαιρούνται οι άδειες και οι πινακίδες των φορτηγών αυτοκινήτων και επιστρέφονται δε μόνο εάν καταβάλλεται το επιβληθέν πρόστιμο. Πολλοί ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων αδυνατούν να καταβάλλουν τα επιβληθέντα πρόστιμα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έφταναν αθροιστικά τις 10.000-15.000 ευρώ, ενώ προχωρούσαν σε διακανονισμό με τις αρμόδιες ΔΟΥ καταβάλλοντάς τα σε δόσεις.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, δίδεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις διακανονισμού με τις αρμόδιες ΔΟΥ των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διοικητική ποινή, να επιστρέφονται οι άδειες και οι πινακίδες."