Επόμενο χαράτσι ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων. Τι θα πληρώσουμε

2014-07-16 12:20

Επόμενο χαράτσι ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων. Τι θα πληρώσουμε

Μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν σταδιακά τα πρώτα «ραβασάκια» από τις κατά τόπους ΔΟΥ, με τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν χρήματα για την ακίνητη περιουσία τους.

Πρόκειται για τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), μέσω των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως θα αντλήσει περίπου 2,95 δισ. ευρώ, τα οποία και θα κατευθυνθούν στα κρατικά ταμεία.

Ο ΕΝΦΙΑ προέκυψε ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το «χαράτσι» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά θα είναι μειωμένος μέχρι και 21,6% για τα κτίσματα. Ο φόρος θα καταβληθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, λόγω καθυστέρησης ως προς την έκδοση των εκκαθαριστικών δεν αποκλείεται οι δόσεις να μετατεθούν, ώστε η πληρωμή του φόρου να ξεκινήσει από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

Ο τρόπος υπολογισμού

Πώς υπολογίζεται η νέα αυτή επιβάρυνση που συνοδεύεται από συμπληρωματικό φόρο για όσους διαθέτουν ακίνητο με αντικειμενική αξία που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ;

Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθορίζονται συντελεστές ως εξής:

α) Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (Σ.Π.Κ.), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Για τα κτήρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.

ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, για τα οποία συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) ημιτελή κτίσματα, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται πριν το στάδιο των επιχρισμάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα και ουδέποτε είχαν άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

Παράδειγμα
- Κατοικία στην Καισαριανή (τιμή ζώνης 1.100 ευρώ) 90 τ.μ., 15 ετών, με 2 προσόψεις, 3ου ορόφου και υπόγεια αποθήκη 12 τ.μ. θα πληρώσει:

Όσον αφορά το σπίτι:
90 τ.μ. x 3,52 x 1 x 1.2 x 1,02 = 329.60 ευρώ
Όσον αφορά την αποθήκη:
12 τ.μ. x 3,52 x 0,98 x 0,10 = 4,13 ευρώ

Ο συνολικός φόρος διαμορφώνεται στα 333,73 ευρώ

-Κατοικία στον Κολωνό (τιμή ζώνης 1.000 ευρώ) 105 τ.μ. , 7ετών, με 2 προσόψεις, 4ου ορόφου, ισόγειο parking 12m2 , με υπόγεια αποθήκη 5τ.μ. θα πληρώσει:

Όσον αφορά το σπίτι:
105 τ.μ. x 3,75 x 1,00 x 1,03 x 1,02 = 413.67 ευρώ
Όσον αφορά το parking
12 τ.μ. x 3.75 x 1,00 x 0,10 = 4,5 ευρώ
Όσον αφορά την αποθήκη
5 τ.μ. x 3,75 x 0,98 x 0,10 = 1,84 ευρώ
Συνολικός φόρος: 420,01 ευρώ

- Διαμέρισμα 90 τ.μ. στο Αιγάλεω 2ου ορόφου, καινούργιο με δύο προσόψεις και τιμή ζώνης 1.050 ευρώ/τετραγωνικό. ΕΝΦΙΑ: 433 ευρώ.

Συμπληρωματικός φόρος

Σχετικά με τοv συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται σε ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 300.000 ευρώ, ο τρόπος υπολογισμού έχει ως εξής:

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος έχει συνολική ακίνητη περιουσίας αντικειμενικής αξίας 500.000 ευρώ θα κληθεί, εκτός από τον βασικό φόρο επί των ακινήτων του που περιγράψαμε παραπάνω, και συμπληρωματικό φόρο 300 ευρώ.

Διαμέρισμα 110 τ.μ. στη Γλυφάδα με τιμή ζώνης 4.600 ευρώ ανά τ.μ. στον δεύτερο όροφο, 20ετίας, με τρεις προσόψεις.

-ΕΝΦΙΑ 2014: 1.344,57 ευρώ
- Συμπληρωματικός φόρος 2014: 318 ευρώ
Σύνολο φόρων 2014: 1.662,57 ευρώ.

 

Zougla.gr