Ερχεται δεύτερη ευνοϊκή ρύθμιση για τους μετεξεταστέους της Α' Λυκείου

2014-07-14 10:21

Ερχεται δεύτερη ευνοϊκή ρύθμιση για τους μετεξεταστέους της Α' Λυκείου

Η πρώτη ρύθμιση στην οποία προχώρησε το υπουργείο Παιδείας για να ελαχιστοποιήσει το πρόβλημα με τους μετεξεταστέους της Α' Λυκείου, φαίνεται πως δεν λειτούργησε επ'΄ωφελεία της πλειοψηφίας. Έτσι οι αρμόδιοι φορείς επανέρχονται με δεύτερη ακόμα πιο ευνοϊκή ρύθμιση.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Έθνος, αυτή η νέα ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή από τον υφυπουργό Παιδείας Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και το ζητούμενο πλέον είναι να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο αριθμός των μετεξεταστέων για τον Σεπτέμβριο.

Βάσει της προηγούμενης ρύθμισης για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών της Α' τάξης του ημερήσιου Λυκείου και των Α' και Β΄τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείτο η επίτευξη μέσου όρου ετήσιας επίδοσης στους κλάδους μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10).

Επειδή, όμως, αποδείχθηκε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν ευνοούσε πολλούς μαθητές, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας άλλαξε προς το καλύτερο τη ρύθμιση με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στη Βουλή στην οποία προβλέπονται τα εξής:

«Οταν κάποιος μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων ''Ελληνική Γλώσσα'' ή ''Μαθηματικά'' και ταυτόχρονα έχει επιτύχει ΜΟ κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων ''Ελληνική Γλώσσα'', ''Μαθηματικά'' και ''Φυσικές επιστήμες'', τότε δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται».

Προϋποθέσεις

Για να γίνει πιο κατανοητή η νέα ρύθμιση, προκειμένου να προαχθεί ο μαθητής της Α΄ Λυκείου στην επόμενη τάξη, θα πρέπει να έχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα, να έχει τουλάχιστον 8 σε ένα από μαθήματα Αλγεβρα και Γεωμετρία και τουλάχιστον 8 σε ένα από τα μαθήματα των Αρχαίων, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.

Επιπροσθέτως, για να προαχθεί θα πρέπει ο μέσος όρος στα 8 κλαδικά μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας», των «Μαθηματικών» και των «Φυσικών Επιστημών» να είναι τουλάχιστον 12,5.
Τα 8 μαθήματα από τα οποία θα πρέπει να προκύψει ο μέσος όρος του 12,5 από την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία είναι: Αλγεβρα, Γεωμετρία, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Φυσική, Χημεία και Βιολογία.

«Νομοθετούμε για να βελτιώσουμε έναν νόμο, γιατί οι νόμοι δεν είναι γραμμένοι πάνω σε πέτρα. Πρέπει να βελτιώνονται και στη διάρκεια που εφαρμόζονται, όταν διαπιστώνουμε αδυναμίες να προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε» σημείωσε στην ομιλία του στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατά τη συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο οποίο είχε ενταχθεί η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας.