Ηλεκτρονικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πορεία της αίτησης εξισωτικής για το 2013

2014-07-15 10:31

Την πορεία της αίτησής τους στο Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημείωσης 2013, μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ οι κτηνοτρόφοι, ώστε να πληροφορηθούν για την πορεία του φακέλου τους ή για τυχών εκκρεμότητες που διαπιστώνονται κατά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης.

Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται πως:

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,και με γνώμονα:

  • την ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραγωγών
  • την μείωση των υποβαλλόμενων ενστάσεων μετά την 1η ανάρτηση

αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση μηχανογραφικής web εφαρμογής : Αναζήτηση Πορείας Ελέγχου Παραστατικών Εξισωτικής 2013 για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με τις τυχόν εκκρεμότητες των αιτήσεων πληρωμής τους που διαπιστώνονται κατά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης, και οι οποίες τεκμηριώνουν τα αρχικώς υποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους στο μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013.

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική εφαρμογή:

Αναζήτηση Πορείας Ελέγχου Παραστατικών Εξισωτικής 2013