Η απόφαση για την ενιαία ενίσχυση σε ''νέους'' αγρότες

2014-06-24 13:47

Η απόφαση για την ενιαία ενίσχυση σε ''νέους'' αγρότες

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της κατανομής δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για το έτος 2013

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, για το έτος 2013, δικαιούχοι δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα είναι οι ''νέοι'' γεωργοί που εντάχθηκαν στην γεωργική παραγωγή από το 2011 και μετά ρνώ δεν ήταν δικαιούχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. 

Η κατανομή των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος θα γίνει σε εκτάσεις που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του 2013 και κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 27 της ΚΥΑ 262346/19.3.2010, το προς κατανομή ποσό για το 2013 ανέρχεται σε 20.000.000 €. 

Η αξία εκάστου δικαιώματος προκύπτει από τη διαίρεση του ανωτέρω ποσού προς το συνολικό αριθμό των προς κατανομή δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από ανάλυση των στοιχείων των σχετικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. 

Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την εν λόγω απόφαση ενισχύεται η θέση των νέων αυτών αγροτών, καθώς με τις διατάξεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, βασική προϋπόθεση για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων την περίοδο εφαρμογής της καινούργιας ΚΑΠ – 2015 έως 2020 – θα αποτελεί η είσπραξη άμεσων ενισχύσεων το 2013. 

Έτσι, όπως επισήμανε σε δηλώσεις του ο υπουργός κ. Καρασμάνης, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αυτής της κατηγορίας (που ξεκίνησαν δηλαδή την αγροτική τους δραστηριότητα το 2011 και δεν κατείχαν μέχρι σήμερα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης), μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της καινούργιας ΚΑΠ από το 2015 και μετά. 

Πρόκειται, πρόσθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για μια ευεργετική πρωτοβουλία για τη στήριξη και την παροχή πρόσβασης σε κοινοτικές ενισχύσεις στο νεότερο και πιο δυναμικό τμήμα των Ελλήνων αγροτών, που με αυτές είναι σε θέση να δημιουργήσουν περαιτέρω προστιθέμενη αξία στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.