Η ΔΕΗ υπενθυμίζει ''πληρώστε το χαράτσι εως 25 Ιουλίου''

2014-07-10 10:42

Η ΔΕΗ υπενθυμίζει ''πληρώστε το χαράτσι εως 25 Ιουλίου''

Η ΔΕΗ με ανακοινωση της υπενθύμιζει στους πελάτες της σχετικά με την εξόφληση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) έτους 2013 το λεγόμενο χαράτσι μέσω των λογαριασμών ρεύματοςότι , στο τέλος Ιουλίου 2014 η εταιρεία θα επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, όλα τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΑ 2013.
Επισημαίνεται ότι όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό από το χαράτσι που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στο λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ». 

Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα – ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο. 

Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες μπορούν να έχουν και  σχετική ενημέρωση καλώντας στο 11770 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα.