Η κρυφή ευκαιρία της ρύθμισης για οφειλές στην εφορία

2014-11-12 12:31

Η κρυφή ευκαιρία της ρύθμισης για οφειλές στην εφορία

Οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα με την νέα ρύθμιση να αναστείλουν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 όλες τις πληρωμές των φόρων οι οποίοι τους καταλογίστηκαν μέχρι την 1η-10-2014, χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου με τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον προχωρήσουν σε εφάπαξ καταβολή των αρχικών οφειλών τους το αργότερο μέχρι τις 3 Απριλίου.

 

Εναλλακτικά, μπορούν να αναβάλουν μέχρι τον Μάρτιο όλες τις πληρωμές φόρων που έχουν βεβαιωθεί έως την 1η-10-2014 στα ονόματά τους και να ξεκινήσουν από τον Απρίλιο τη σταδιακή εξόφληση των οφειλών αυτών σε πολλές μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 72 ή ακόμη και τις 100, με το πρόσθετο ευεργέτημα της μείωσης των τόκων, των προστίμων και των προσαυξήσεων κατά ποσοστά από 20% έως και 90%. Μπορούν δηλαδή να επιμηκύνουν έως και το 2022 τη διάρκεια αποπληρωμής όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών οφειλών που τους καταλογίστηκαν μέχρι την 1η-10-2014.

Ολα αυτά τους τα επιτρέπει η νέα ρύθμιση για τα χρέη προς τις εφορίες και τα τελωνεία, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης από τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου.

Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση της κ. Σαββαΐδου, όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες βεβαιώθηκαν μέχρι την 1η-10-2014 -είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι- μπορούν πλέον να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση με την υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ ή στα αρμόδια τελωνεία μέχρι τις 31-3-2015 και, στο πλαίσιο αυτό, να εξοφληθούν είτε εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από κάθε πρόστιμο, τόκο και προσαύξηση, είτε σταδιακά, σε πολλές μηνιαίες δόσεις, που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 72 ή τις 100, και με εκπτώσεις από 20% έως 90% επί των τόκων, των προστίμων και των προσαυξήσεων.

πηγη:Ελευθερος Τύπος