Λογαριασμός προστασίας από κατασχέσεις για κάθε φορολογούμενο

2014-05-20 16:44

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην προχωρούν οι τράπεζες σε κατασχέσεις έναντι οφειλών είναι κάθε φορολογούμενος να δηλώσει έναν τραπεζικό λογαριασμό

Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την προστασία των τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις δημιούργησε και θα θέσει σε εφαρμογή εντός των επόμενων ημερών η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» με την πρωτοβουλία αυτή για τον «ακατάσχετο λογαριασμό» οι φορολογούμενοι που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες δεν θα κινδυνεύουν στην περίπτωση που λαμβάνουν έκτακτα επιδόματα να τα απολέσουν λόγω κατασχέσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην προχωρούν οι τράπεζες σε κατασχέσεις έναντι οφειλών είναι κάθε φορολογούμενος να δηλώσει έναν τραπεζικό λογαριασμό. Για τον λογαριασμό αυτό και μόνον το ποσό καταθέσεως έως και 1.500 ευρώ θα είναι πλήρως ακατάσχετο.

Η εφαρμογή την οποία δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα είναι πάρα πολύ απλή και θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Με τους κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet, κάθε φορολογούμενος ο οποίος θέλει να ενεργοποιήσει αυτό το τείχος προστασίας θα μπαίνει στην εφαρμογή και δεν θα δηλώνει τίποτα περισσότερο από τον IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τον οποίο θέλει να προστατεύσει από ενδεχόμενες κατασχέσεις.

Αν ο φορολογούμενος έχει περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς, προτεραιότητα έχει ο λογαριασμός μισθοδοσίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να δηλωθεί το  IBAN αυτού του λογαριασμού.

Μετά τη δήλωση του IBAN το υπουργείο Οικονομικών θα διαβιβάζει τα στοιχεία σε όλες τις τράπεζες ώστε να γνωρίζουν για ποιους λογαριασμούς καταθέσεων υφίσταται το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ.

 

http://voria.gr/