Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΔΕΗ

2014-06-24 13:51

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΔΕΗ

Για έγκριση από το ΑΣΕΠ είναι το αίτημα της ΔΕΗ για 600 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δύο προκηρύξεις που θα γνωστοποιούν την έναρξη των αιτήσεων για συμμετοχή στους διαγωνισμούς
Η πρώτη προκήρυξη για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΔΕΗ θα αφορά προσωπικό ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ η δεύτερη θα περιλαμβάνει θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.

 Οι ειδικότητες που αναμένεται να προσελκύσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους είναι, μεταξύ άλλων, των Οικονομολόγων, Τεχνικών Ορυχείων, Τεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών, Μηχανοτεχνιτών, Τεχνιτών Επίγειων και Εναέριων Δικτύων, Διοικητικού Οικονομικού, Διοικητικού Λογιστικού και Πληροφορικής. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων, την αποδοχή των ενστάσεων αλλά και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής. 

 

 

 

 

πηγη:Εθνος Εργασία