Μέσω taxisnet πλέον το παράβολο νέων αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων

2014-07-15 10:34

Μέσω taxisnet πλέον το παράβολο νέων αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων

Μείωση στα τιμολόγια ΟΣΔΕ και ηλεκτρονική πληρωμή παράβολου έκδοσης νέων αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων . Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι μετά από σύσκεψη, μειώνονται οι τιμές στα τιμολόγια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ ως ακολούθως:
Στα 20 ευρώ ανά αίτηση-δήλωση ορίζεται το ανώτατο κόστος για τους αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου με δικαιώματα ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης μέχρι 200 ευρώ. 

Στα 13,21 ευρώ μειώνεται το κόστος ανά αίτηση-δήλωση για τους αγρότες που δεν έχουν καμία μεταβολή στις φετινές τους δηλώσεις ΟΣΔΕ, σε σχέση με πέρσι. 

Στα 30 ευρώ ανά αίτηση-δήλωση ορίζεται το κόστος για τους αγρότες με ατομικά δικαιώματα ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης μέχρι 400 ευρώ. Σε 35 περιοχές της χώρας με ιδιαιτερότητες (π.χ. μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων και μικρό αριθμό ατομικών δικαιωμάτων ενίσχυσης) ορίζονται ειδικά τιμολόγια (π.χ. μέχρι 50 στρέμματα ανεξαρτήτου του αριθμού των αγροτεμαχίων το κόστος είναι 45 ευρώ, μέχρι 100 στρέμματα ανεξαρτήτου του αριθμού των αγροτεμαχίων το κόστος είναι 65 ευρώ).

 Θεσπίζονται πολύ χαμηλά τιμολόγια σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα ο κρόκος Κοζάνης (12 ευρώ ανά αίτηση-δήλωση). Με τις αλλαγές αυτές στα τιμολόγια ΟΣΔΕ ο μέσος όρος του κόστους ανά αίτηση-δήλωση μειώνεται στα 52 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της διαδικασίας που θα απαιτηθεί για την υποβολή, τυχόν διόρθωση, επεξεργασία της αίτησης-δήλωσης και την καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες. 

Με τα νέα τιμολόγια ένας στους τρεις αγρότες που υπέβαλλαν φέτος αίτηση-δήλωση ΟΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αγροτών που δεν έχουν δικαιώματα ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης την τρέχουσα περίοδο, θα πληρώσουν τελικά μόνο 31 ευρώ. 

Επίσης ανακοινώθηκε ότι μόνο ηλεκτρονικά και μέσω του συστήματος taxisnet θα πληρώνεται πλέον το παράβολο για την έκδοση νέων αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων ή τη θεώρηση υφιστάμενων. Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών παραβόλων προστίθεται και η ηλεκτροδότηση αρδευτικής εγκατάστασης και ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

dikaiologitika.gr