Με υπεύθυνη δήλωση η ρύθμιση στο ΙΚΑ

2014-05-07 14:59

Με υπεύθυνη δήλωση η ρύθμιση στο ΙΚΑ Χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και με μια υπεύθυνη δήλωση για την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής και μη καταδίκης για φοροδιαφυγή, μπορούν να ζητούν από το ΙΚΑ τη ρύθμιση των χρεών τους από ασφαλιστικές εισφορές όσοι χρωστούν έως 10.000 ευρώ.
Την παραπάνω δυνατότητα ,που θεσμοθετήθηκε με ειδική νομοθετική ρύθμιση,αναφέρει εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ, διευκρινίζοντας ότι με τις ίδιες προϋποθέσεις ρυθμίζονται χαμηλότερες οφειλές, έως 5.000 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και χρωστούν εισφορές από άλλες αιτίες (π.χ εξαγορές ετών ασφάλισης, αυτασφάλιση κ.α).

www.dikaiologitika.gr