Μόνο στα χαρτιά το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων-Απόφοιτος δημοτικού με μισθό 1.848€ και πτυχιούχος ΑΕΙ με 1.610€

2014-07-06 15:09

Απόφοιτος δημοτικού με μισθό 1.848€ και πτυχιούχος ΑΕΙ με 1.610€ – Μόνο στα χαρτιά το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

- Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες
- Οι αποδοχές παραμένουν υψηλότερες στους διάσπαρτους φορείς του Δημοσίου
- Διαφορές στους μισθούς όχι μόνο μεταξύ υπουργείων αλλά και μέσα στα ίδια υπουργεία, όταν υπάρχουν διαφορετικές υπηρεσίες και γραμματείες
- Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα
Μόνο ενιαίο δεν είναι το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, τρανταχτές είναι οι ανισότητες μεταξύ των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, όχι μόνο μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών υπουργείων με τα ίδια προσόντα και αρμοδιότητες, αλλά και μέσα στα ίδια υπουργεία.
 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:

-Απόφοιτος Δημοτικού του υπουργείου Ανάπτυξης έχει υψηλότερο μισθό (1.848 ευρώ) από υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας που εποπτεύεται από το υπουργείο Εσωτερικών (1.610,91 ευρώ).

-Σε εποπτευόμενο από το υπουργείο Ανάπτυξης οργανισμό οι μεικτές αποδοχές στελεχών σε αρκετές περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 3.300 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, στον Οργανισμό Βιομηχανική Ιδιοκτησίας, οι υπάλληλοι ΠΕ έχουν μέσο μεικτό μισθό 3.381 ευρώ.

- Στο υπουργείο Περιβάλλοντος για υπάλληλο ΠΕ ο μέσος μισθός είναι 2.033 ευρώ, ενώ στο εποπτευόμενο από το υπουργείο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ο μέσος μισθός για υπάλληλο με τα ίδια τυπικά προσόντα είναι 2.540 ευρώ. Οι μισθολογικές ανισότητες, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι το ενιαίο μισθολόγιο επέφερε σε αρκετές περιπτώσεις μειώσεις αποδοχών που ξεπερνούσαν το 30%. - Στο υπουργείο Ανάπτυξης ο μέσος μεικτός μισθός της κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 2.672 ευρώ. Στο εποπτευόμενο από το υπουργείο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ο μέσος μισθός της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας είναι 3.326,2 ευρώ.

-Ο μέσος μισθός υπαλλήλου στο Κέντρο Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου κατηγορίας ΔΕ ήταν 2.002,45 ευρώ, όταν στον οργανισμό Invest in Greece (και οι δύο εποπτεύονται από το υπουργείο Ανάπτυξης) ο μέσος μισθός υπαλλήλου ΔΕ ήταν στα 1.496 ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τρόικα έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την επανεξέταση του, ώστε να το καταστήσει δικαιότερο, χωρίς όμως να επέλθει κάποιο δημοσιονομικό κενό.