Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες θα παρέχει ο ΕΛΓΑ προς τους αγρότες ύστερα από συνεργασία με τη Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών

2014-05-14 15:22

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και η συνεργασίαμεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αναβαθμίζουντις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολίτών.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της συνάντησηςμεταξύ του Προέδρου του ΕΛΓΑ, κ. Βασίλη Έξαρχου και του Γενικού ΓραμματέαΠληροφοριακών Συστημάτων, κ. Χάρη Τσαβδάρη.

            Πιο συγκεκριμένα, οΕΛΓΑ θα αξιοποιήσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει στους ασφαλισμένους του, τις ώριμες και αξιόπιστεςυπηρεσίες που διαθέτει η ΓΓΠΣ για την αυθεντικοποίηση των φορολογουμένων στιςεφαρμογές της. Σημειώνεται πως η ΓΓΠΣ έχει ταυτοποιήσει μέσω της απόδοσηςκλειδαρίθμου, πάνω από 6 εκ. φυσικά πρόσωπα για την πρόσβαση μέσω διαδικτύουστα συστήματα της και η αξιόπιστη αυτή λειτουργία γίνεται πλέον διαθέσιμη καιστον ΕΛΓΑ για τις δικές του ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

            Ειδικότερα,οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει ο ΕΛΓΑ προς τους αγρότες θααφορούν στην εκτύπωση εντύπων  πιστοποιητικών  και βεβαιώσεων όπως α) βεβαίωσηκαταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, β)ασφαλιστική ενημερότητα, γ)βεβαίωσηκαταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογικήχρήση, δ)αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και στην εκτύπωσηεντύπων  πιστοποιητικών  και βεβαιώσεων που αφορούν εξωτερικούςσυνεργάτες ΕΛΓΑ (ανταποκριτές, οριοδείκτες).

Οι αγρότες θαέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑχρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιούν για την υποβολή τηςφορολογικής τους δήλωσης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, αποτέλεσεκοινή διαπίστωση των εκπροσώπων των δύο φορέων  ότι η από κοινού αξιοποίηση πόρων καιυπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και  η χρήση σύγχρονων τεχνολογιώνείναι το κλειδί ώστε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να φέρει πολλαπλά αποτελέσματαδημιουργώντας αξία και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. Ο Γεν. Γραμματέας, κ.Χάρης Τσαβδάρης  διαβεβαίωσε για τηνετοιμότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων να διαθέσει τιςυπηρεσίες  προς τον ΕΛΓΑ και ο Πρόεδροςτου ΕΛΓΑ κ. Βασίλης Έξαρχος ανακοίνωσε ότι οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θαείναι διαθέσιμες στο νέο ιστότοπο του Οργανισμού, πολύ σύντομα.