ΝΕΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

2014-06-20 19:33

ΝΕΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 

Στις 4-6-2014 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις εκλογές ψήφισαν εβδομήντα οκτώ (78) μέλη.

 Εκλέχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι:

1.Καλοπήτας Ιωάννης με 52 ψήφους 

2.Σκαργιώτης Σταύρος με 47 ψήφους 

3.Αποστολοπούλου Χαρίκλεια με 43 ψήφους 

4.Παπαυεθυμίου Οδυσσέας με 35 ψήφους

5.Χριστόπουλος Παναγιώτης με 31 ψήφους 

6.Ψυχογιός Κων/νος με 29 ψήφους 

7.Νιώρας Κων/νος με 26 ψήφους
 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι κάτωθι: 

1.Ρίζος Ιωάννης με 53 ψήφους 

2.Νέλλας Νικόλαος με 46 ψήφους 

3.Αποστόλου Μαρία με 37 ψήφους
 

Για την Ομοσπονδία οι κάτωθι: 

1.Καραγιάννης Δημήτριος με 62 ψήφους 

2.Καλοπήτας Ιωάννης με 48 ψήφους

3.Μπαρμπαρούσης Βασίλειος με 44 ψήφους 

4.Παπαευθυμίου Οδυσσέας με 41 ψήφους

5.Νέλλας Γεώργιος με 33 ψήφους
 

Ακολούθως στις 12-6-2013 μετά από ψηφοφορία των νέων μελών του Διοικητικού συμβουλίου έχουμε το νέο συμβούλιο του 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ
ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΗ

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΩΡΑΣ