Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο 2ης Ευκαιρίας στη Λαμία

2014-09-09 10:24

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97.

Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (δύο εκπαιδευτικά έτη). Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι εγγραφές ενδιαφερομένων στο Σχολείο 2ης Ευκαιρίας Λαμίας για το σχολικό έτος 2014-15, γίνονται καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή, 4:30-08:00μμ, στα γραφεία του Σχολείου