ΟΑΕΕ: Απλοποίηση διαδικασιών για τους ασφαλισμένους

2014-09-25 21:42

ΟΑΕΕ: Απλοποίηση διαδικασιών για τους ασφαλισμένους

Eννέα έγγραφα θα μπορούν στο εξής να παραλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας ή της κατοικίας τους.

Οι διαδικασίες αυτές του ΟΑΕΕ είναι οι κάτωθι: 

- Βεβαίωση Εισφορών Ασφαλισμένων 

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά ) 

- Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου 

- Τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων 

- Απόδοση Κλειδάριθμου 

- Κατάσταση Οφειλόμενων Εισφορών 

- Κατάσταση Πληρωμένων Αποδείξεων Ασφαλισμένων 

- Εκτύπωση ταχυπληρωμής 

- Βεβαίωση περί μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ

dikaiologitika.gr