ΟΑΕΕ: Περίθαλψη σε ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές

2014-06-16 18:48

ΟΑΕΕ: Περίθαλψη σε ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές

Δικαίωμα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, ακόμα και αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, προσφέρει το υπουργείο Εργασίας με ξεχωριστή υπουργική απόφαση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης δηλαδή μετά το 2011. 
 

Αναφορικά με τους επιμέρους όρους της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης: 

*Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. Προϋπόθεση οι οφειλές τους να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014. Επίσης, ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη, να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. 

*Για την παροχή περίθαλψης απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013. Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τότε χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. 

*Εάν κατατεθεί ανακριβής δήλωσε, τότε διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.

 

 

 

 

dikaiologitika.gr