ΟΑΕΕ οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 2014

2014-05-07 15:10

ΟΑΕΕ οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 2014

Ηλεκτρονικά θα μπορούν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μέσα στο 2014 να λάβουν την ταμειακή ενημερότητα βεβαίωση για ασφαλιστική ικανότητα και χορήγησης παροχών περίθαλψης αλλά και την ενημέρωση του κωδικού πληρωμής των μηνιαίων ,πλέον, εισφορών σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο Οργανισμός για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΕ έχει θέσει τους στόχους για την αναδιάρθρωση του Ταμείου που θα γίνει μέσα στο 2014 ώστε να επισπευθεί η απονομή των συντάξεων αλλά και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων χωρίς να χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού αλλά να τις κάνουν ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή τους.   Μηχανογραφική εφαρμογή για απονομή συντάξεων νέων ασφαλισμένων Ν.2084/92: παρακολούθηση ολοκλήρωσης και υλοποίησης εφαρμογής. Μηχανογραφική εφαρμογή για έκδοση βεβαίωσης διαδοχικής ασφάλισης ως συμμετέχων Οργανισμός: παρακολούθηση ολοκλήρωσης και υλοποίησης εφαρμογής. Μηχανογραφική εφαρμογή για απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος: καταγραφή απαιτήσεων και ανάπτυξη εφαρμογής. Μηχανογραφική εφαρμογή του Ν.3863/2010 για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2015: καταγραφή απαιτήσεων και ανάπτυξη εφαρμογής. Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για μείωση χρόνου έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης: διερεύνηση διαδικασιών προκειμένου να λειτουργήσει στην πράξη η έκδοση βεβαίωσης για όσους είναι κοντά στην σύνταξη. Κατάργηση εσωτερικών εισπράξεων: διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς των εισπράξεων στις Τράπεζες-ΕΛΤΑ. Πιλοτική έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Αποτύπωση ασφαλιστικού βίου, καταγραφή όλων των στοιχείων των ασφαλισμένων με την υπαγωγή στην ασφάλιση και συνεχή επικαιροποίηση του μητρώου. Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών: δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για την λήψη: - ταμειακής ενημερότητας, - ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης, - ενημέρωσης για κωδικό πληρωμής εν όψει μηνιαίων εισφορών. Μηνιαίες εισφορές: προσαρμογή των συστημάτων στη νέα διαδικασία είσπραξης εισφορών. Συνεργασία με ΗΔΙΚΑ-ΔΙΑΣ για προσαρμογές. Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Συμψηφισμός οφειλών: προσαρμογή συστημάτων, αποκατάσταση διαδικασιών ροής, σύζευξη με διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών και ρυθμίσεων. Ασφαλιστική ενημερότητα :Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΓΓΠΣ για ανταλλαγή της πληροφορίας Γραφεία ενίσχυσης εσόδων: ανάθεση καθηκόντων, έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας και αποτελεσμάτων. Διαδικασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. - καθιέρωση κριτηρίων οφειλετών-οφειλών, - οριστικοποίηση διαδικασιών ροής για την βεβαίωση οφειλών, - ολοκλήρωση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών μέσω ΓΓΠΣ. Ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση των υπόχρεων στην ασφάλιση προσώπων: ανακεφαλαίωση-επικαιροποίηση εγκυκλίων σε θέματα ασφάλισης. Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για διεύρυνση ασφαλιστικής βάσης. Συνέχιση εκκαθάρισης μητρώου ασφαλισμένων. Ενιαίος Αριθμός Μητρώου: καθιέρωση του αριθμού ΑΜΚΑ ως Ενιαίου Αριθμού Μητρώου για τον ασφαλισμένο, συνταξιούχο, έμμεσο μέλος/δικαιούχο παροχών. Ο Ενιαίος Αριθμός Μητρώου θα αφορά: - έναρξη ασφάλισης στον Οργανισμό, - διάρκεια ασφαλιστικού βίου, - επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και λοιπών παροχών, - σύνταξη επιζώντων. Παρακολούθηση παραβατικότητας (ηλεκτρονικά): καταχώρηση περισσότερων δεδομένων. Δυνατότητα αναζήτησης μέσω πολλαπλών επιλογών. Ψηφιοποίηση διακινούμενων εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων: Πιθανή έναρξη με τα στοιχεία εκείνα που περιέχονται στον ασφαλιστικό φάκελο, καθώς και των αποφάσεων συνταξιοδότησης. Ροή εργασιών για όλα τα επίπεδα οργανικών μονάδων. Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αποτελεσματικότητάς και αποδοτικότητας ανά εργασία. Συστηματοποίηση της διαχείρισης των δεδομένων του προσωπικού, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προσόντα, δεξιότητες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ορθή διοικητική συμπεριφορά, αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση νέας κουλτούρας ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού. Σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Ενοποίηση Τομέων στην Ασφάλιση, στις Συντάξεις, στα Λογιστήρια και ενοποίηση λογιστικών εφαρμογών. Εκπαίδευση προσωπικού.

www.dikaiologitika.gr