Οι μέρες που θα λειτουργήσουν τα σχολεία για την υποβολή μηχανογραφικών

2014-07-02 15:15

Η υποβολή γίνεται και μέσω Διαδικτύου

Επιπρόσθετες μέρες θα λειτουργήσουν τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για να υποστηρίξουν όσους μαθητές το επιθυμούν σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων . Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι μετά τις 4 Ιουλίου και μέχρι τις 14 του ίδιου μήνα τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν ως εξής:

- Μία μέρα κάθε εβδομάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν με το προσωπικό της εφημερίας, όπως έχουν ήδη κάνει τον προγραμματισμό τους.

- Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 8-7-2014, την Παρασκευή 11-7-2014 καθώς και τη Δευτέρα 14-7-2014 με την παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου.

Αυτές τις 3 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

- Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζημιωθούν για αυτές τις 3 μέρες (δηλαδή μόνο για τις 8,11 και 14 Ιουλίου) για μη χρήση θερινής άδειας.

Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους μέχρι και τις 14 Ιουλίου ενώ η οριστικοποίηση μπορεί να γίνει μετά τις 3 Ιουλίου. Τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Για όσους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.
 
 
 
 
newsbeast.gr