Ο Βασίλης Κυριακάκης για τα προβλήματα στο ΤΕΙ Στερεάς

2014-10-03 13:40

Τοποθέτηση του βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ, Β.Κυριακάκη στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας "Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων" για θέματα διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος...


Ο βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κυριακάκης, στην τοποθέτησή του για την υπουργική τροπολογία του Υπ.Παιδείας που αφορά το ζήτημα διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αφού ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος να κατατεθεί -ούτε με νομοτεχνικές βελτιώσεις- αυτή η τροπολογία γιατί αποτελεί παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΤΕΙ και ΑΕΙ, προχώρησε στα πολιτικά προβλήματα που βρίσκονται πίσω από την εξέλιξη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Με το σχέδιο Αθηνά, στις 5/6/2013, έγινε συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ήταν, όπως είχε εντοπίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε, μια βίαιη αναδιάρθρωση με καθαρά λογιστικά κριτήρια, με σκοπό να δημιουργηθούν ΑΕΙ και ΤΕΙ υποχρηματοδοτούμενα, υποστελεχωμένα κυρίως για λόγους διαθεσιμότητας προσωπικού και μετατόπισης της εκπαίδευσης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.
"Όσον αφορά το συγκεκριμένο ΤΕΙ, είχαμε εντοπίσει τα ιδιαίτερα επιπλέον προβλήματα που θα αντιμετώπιζε και ήταν η έλλειψη προγραμματισμού, καταγραφής των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων των δύο πρώην ΤΕΙ από την Κυβέρνηση". Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάταγμα ίδρυσης του ΤΕΙ Στερεάς δεν είχε προβλεφθεί ο Προϋπολογισμός του, ούτε καν η Επιτροπή Ερευνών.

Επιπλέον, τα βιβλία του ΤΕΙ Χαλκίδας έκλεισαν φέτος το καλοκαίρι, λόγω γραφειοκρατικών, νομικών και λογιστικών προβλημάτων που παρουσίαζε στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η χρηματοδότηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Διαχειριστικός έλεγχος άλλωστε έχει ζητηθεί για αυτό το λόγο, ενώ και από τη μεριά του το ΣΔΟΕ διερευνά τις δαπάνες για υπερκοστολογήσεις από εργολαβικές εταιρείες που αναλάμβαναν τη σίτιση των δύο πρώηνΤΕΙ (Χαλκίδας και Λαμίας). Στις 5/9 έκλεισε η Φοιτητική Λέσχη του ΤΕΙ Στερεάς, στη Λαμία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σιτιστούν οι φοιτητές.

Μέσα σε αυτό το νοσηρό κλίμα, το Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για ανάδειξη του Συμβουλίου του ιδρύματος, εκλέχθηκε αυτό και προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου του Ιδρύματος. Και μετά από μήνες που θα γίνονταν τελικά οι εκλογές, το Υπουργείο Παιδείας έφερε τη τροπολογία αυτή θέλοντας να διορίσει Πρόεδρο, επικαλούμενος τάχα ευθύνες, ανεπάρκειες του νυν Προέδρου.
"Κύριε υπουργέ δεν αντιλαμβάνεστε φαίνεται τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που έφεραν το ΤΕΙ Στερεάς σε αυτή τη κατάσταση, τα οποία δεν είναι ζήτημα προσώπου -ανεξάρτητα αν υπάρχουν ενδεχομένως και ατομικές ευθύνες-και επιχειρείτε επιπλέον να παρέμβετε στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Αυτός είναι ένας ολισθηρός δρόμος.".

Η τοποθέτηση εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=xusgErUs0Fk&feature=youtu.be