Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ -ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2014-11-19 20:18

Ο πρώην Γενικός Δ/ντης της ΔΕΗ, Δημήτρης Λαθούρης αναλαμβάνει πρόεδρος στη Φθιωτική Αναπτυξιακή.
Μετά την εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε ΟΤΑ» και τον ορισμό νέων εκπροσώπων των μετόχων στο Δ.Σ της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση :
1. Δημήτριος Λαθούρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Γεώργιος Τσάμπρας, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Δημήτριος Αργυρίου, Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
4. Ευθυμία Χαρίλα, Γραμματέας του Δ.Σ
5. Δημήτριος Τζιαχρήστας, Μέλος του Δ.Σ
6. Δημήτριος Κυρίτσης, Μέλος του Δ.Σ.
7. Δημήτριος Βέττας, Μέλος του Δ.Σ.
8. Γεώργιος Τσούρτος, Μέλος του Δ.Σ.
9. Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης, Μέλος του Δ.Σ.
10. Σπυρίδων Κωσταράς, Μέλος του Δ.Σ.
11. Νικόλαος Ζιάκας, Μέλος του Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής.